CIEKAWE OBSERWACJE

14.05.2023
Pliszka cytrynowa, Motacilla citreola, 1 os. nadal
Jeziórko, pow. tarnobrzeski
obs.: K. Ciepichał

14.05.2023
Bekasik, Lymnocryptes minimus, 1 os.
Jeziórko, pow. tarnobrzeski
obs.: K. Ciepichał

13.05.2023
Bernikla obrożna, Branta bernicla, 1 os.
Starzawa, pow. przemyski
obs.: T. Mazurkiewicz, K. Paryś, H. Kamecki, P. Pasterski


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP