CIEKAWE OBSERWACJE

22.05.2022
Rybitwa popielata, Sterna paradisaea, 3 ad. + 1 imm.
Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński
obs.: D. Stasiowski

21.05.2022
Mewa żółtonoga, Larus fuscus, 1 ad.
Ujazd, pow. jasielski
obs.: Ł. Janocha

20.05.2022
Ohar, Tadorna tadorna, 1 os.
Mokrzec, pow. dębicki
obs.: T. Mazurkiewicz, K. Paryś, D. Pszczoła


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP