CIEKAWE OBSERWACJE

24.01.2020
Nur czarnoszyi, Gavia arctica, 2 os.
Jezioro Tarnobrzeskie
obs.: T. Świątek

24.01.2020
Perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena, 3 os.
Jezioro Tarnobrzeskie
obs.: T. Świątek

22.01.2020
Rzepołuch, Linaria flavirostris, 19 os.
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: S. Watras


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP