CIEKAWE OBSERWACJE

19.03.2019
Ohar, Tadorna tadorna, 1 ad.
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: S. Watras

19.03.2019
Bekasik, Lymnocryptes minimus, 1 os.
Tarnogóra, pow. leżajski
obs.: G. Biały

17.03.2019
Łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus, 1 ad.
Sośnica, pow. jarosławski
obs.: M. Filipek


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP