CIEKAWE OBSERWACJE

29.03.2020
Kormoran mały, Microcarbo pygmeus, 1 os. nadal
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: Ł. Janocha

29.03.2020
Ogorzałka, Aythya marila, 1 os.
Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński
obs.: D. Stasiowski

28.03.2020
Kormoran mały, Microcarbo pygmeus, 1 os. nadal
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: J. Stalenga


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP