CIEKAWE OBSERWACJE

18.11.2018
Bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis, 1 os. nadal
Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński
obs.: P. Kunowski

18.11.2018
Sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis, 1 os. nadal
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: J. i K. Petka

17.11.2018
Bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis, 1 os. nadal
Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński
obs.: W. Guzik, D. Stasiowski


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP