CIEKAWE OBSERWACJE

09.04.2021
Dubelt, Gallinago media, 2 os. (fot.)
Wzdów, pow. brzozowski
obs.: M. Wnuk

09.04.2021
Dubelt, Gallinago media, 1 os.
Przychojec, pow. leżajski
obs.: G. Biały

09.04.2021
Bekasik, Lymnocryptes minimus, 1 os.
Przychojec, pow. leżajski
obs.: G. Biały


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP