CIEKAWE OBSERWACJE

02.04.2024
Pliszka tundrowa, Motacilla f. thunbergii, 1 os.
Wróblik Szl. pow. krośnieński
obs.: D. Stasiowski

01.04.2024
Brodziec pławny, Tringa stagnatilis, 1 os.
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: S. Watras

31.03.2024
Kulik mniejszy, Numenius phaeopus, 5 os.
Mokrzec, pow. dębicki
obs.: M. Łodziński


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP