CIEKAWE OBSERWACJE

15.08.2022
Płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus, 1 juv. (fot.)
Mokrzec, pow. dębicki
obs.: R. Szczerbik, T. Świątek

15.08.2022
Biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus, 1 os.
Mokrzec, pow. dębicki
obs.: R. Szczerbik, R. Dworak, T. Świątek

15.08.2022
Gadożer, Circaetus gallicus, 1 os.
Rozstajne, pow. jasielski
obs.: J. Warżała


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP