CIEKAWE OBSERWACJE

19.10.2018
Świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus, 1 os.
Róża, pow. dębicki
obs.: K. Krasoń

16.10.2018
Mornel, Charadrius morinellus, 1 os. (głos)
Bobrowa, pow. dębicki / 1 stw. udokument. w pow. dębickim
obs.: K. Krasoń

14.10.2018
Sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis, 1 os. nadal
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: A. Fudryna


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP