CIEKAWE OBSERWACJE

20.09.2020
Drzemlik, Falco columbarius, 1 os. nadal
Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński
obs.: D. Stasiowski

20.09.2020
Sokół wędrowny, Falco peregrinus, 1 juv.
Świlcza, pow. rzeszowski
obs.: P. Kunowski

19.09.2020
Drzemlik, Falco columbarius, 1 os.
Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński
obs.: K. Paryś, D. Pszczoła


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP