CIEKAWE OBSERWACJE

23.11.2023
Nur rdzawoszyi, Gavia stellata, 1 os. nadal
Wola Dalsza, pow. łańcucki
obs.: S. Kuczmarski

22.11.2023
Nur rdzawoszyi, Gavia stellata, 5 os.
Ujazd, pow. jasielski
obs.: Z. Niziołek

22.11.2023
Rzepołuch, Linaria flavirostris, 2 os.
Jeżowe, pow. kolbuszowski
obs.: D. Sikora


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP