CIEKAWE OBSERWACJE

15.01.2019
Sokół wędrowny, Falco peregrinus, 1 ad.
Nisko
obs.: P. Flis

06.01.2019
Łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus, 1 ad.
Zgórsko, pow. mielecki
obs.: A. Hudy

04.01.2019
Rzepołuch, Carduelis flavirostris, 11 os.
Jeziórko, pow. tarnobrzeski
obs.: D. Sikora


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP