Ptaki Podkarpacia | Podkarpacka Grupa Lokalna Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków | Ochrona ptaków Podkarpacie | Obserwacje ptaków Podkarpacie

CIEKAWE OBSERWACJE

15.08.2018
Czapla purpurowa, Ardea purpurea, 1 os. nadal
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: K. Ciepichał

14.08.2018
Sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis, 1 m.
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: D. Sikora i inni, 1 stw. na Podkarpaciu!

14.08.2018
Czapla purpurowa, Ardea purpurea, 1 os.
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: D. Sikora


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP