Lęg mieszany wróbla z mazurkiem


podkarpacka grupa otop

W miejscowości Brzóza Stadnicka, w powiecie łańcuckim doszło do lęgu mieszanego wróbla domowego z wróblem mazurkiem. W zeszłym, 2015 roku ptaki wysiadywały jaja ale pisklęta się nie wykluły. W tym roku, prawdopodobnie ta sama para ponownie przystąpiła do lęgu i aktualnie (16.06.2016) jest na etapie karmienia swoich piskląt. Samica wróbla i samiec mazurka gniazdują pod dachem w tzw. przybitce. Przed złożeniem jajek wielokrotnie widywałem kopulację w pobliżu przyszłego gniazda (trwa krótko ale była wielokrotnie powtarzana). Ptaki aktualnie żerują w odległości 50 m od gniazda na starych jabłoniach lub korzystają z pokarmu dla kur i psa.

Wg Andrzeja Węgrzynowicza, ornitologa badającego wróble domowe dowiedziałem się, że "krzyżówki" obu gat. wróbli nie są wielką rzadkością. Hybrydyzacja obu gatunków występuję na ogół na terenach gdzie przynajmniej jeden z gatunków jest bardzo nieliczny, jest to więc poniekąd skutek niemożności znalezienia partnera należącego do swojego gatunku. W Polsce chyba nikt o tym do tej pory nie donosił, a jest to prawdopodbnie jeden z efektów spadku liczebności wróbla.

Tadeusz SobuśCopyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP