Zapraszamy do nadsyłania informacji o obserwacjach rzadkości z terenu woj. podkarpackiego na naszego maila: podkarpacka@otop.org.pl. Przysłane obserwacje umieścimy na naszej stronie w dziale "Obserwacje".

Nasza Grupa na Facebooku

LEGENDA:
ZIELONY - gatunki rzadkie, spotykane regularnie w woj. podkarpackim
NIEBIESKI - gatunki bardzo rzadkie, ale stwierdzone cn. raz w woj. podkarpackim
CZERWONY - gatunki bardzo rzadkie, nie stwierdzone do tej pory w woj. podkarpackim


OBSERWACJE

GATUNEK DATA MIEJSCE OBSERWATOR UWAGI FOTO
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
14 października 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały 8 os.
Ogorzałka
Aythya marila
14 października 2020 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
11 października 2020 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
11-13 października 2020 Wola Dalsza, pow. łańcucki T. Sobuś
później
R. Dworak
P. Kunowski
Ł. Haluch
49 os.

Największe stado obserwowane w woj. podkarpackim!
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
10 października 2020 Nowy Lubliniec, pow. lubaczowski T. Wilk 1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
10 października 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
K. Krasoń
4 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
9 października 2020 Starzawa, pow. przemyski T. Wilk 54 os.
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
9 października 2020 Starzawa, pow. przemyski T. Wilk 1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
9 października 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 17 os.
Drzemlik
Falco columbarius
6 października 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Świstunka żółtawa
Phylloscopus inornatus
5 października 2020 Jabłonica Ruska, pow. brzozowski E. Tylko 1 os.
Gęś mała
Anser erythropus
4 października 2020 Bartoszów, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
4 października 2020 Rzeszów P. Kunowski 1 os.
Gęś mała
Anser erythropus
3 października 2020 Bartoszów, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
3 października 2020 Zarszyn, pow. sanocki D. Stasiowski 1 os.
Gadożer
Circaetus gallicus
29 września 2020 Lesko M. Ostański 1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
29 września 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 4 os.
Podgorzałka
Aythya nyroca
28 września 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 2 m.
Dubelt
Gallinago media
28 września 2020 Łężany, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Błotniak stepowy
Circus macrourus
28 września 2020 Dobrzechów, pow. strzyżowski A. Kut 1 m.
Drzemlik
Falco columbarius
27 września 2020 Besko, pow. sanocki D. i D. Stasiowscy 1 os.
Sokół tundrowy (?)
Falco peregrinus calidus
27 września 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. i D. Stasiowscy 1 juv.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
24 września 2020 Smolnik, pow. bieszczadzki T. Jędrzejczak 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
23 września 2020 Posada Jaćmierska, pow. sanocki W. Oleś
Ł. Janocha
1 os.
Drzemlik
Falco columbarius
20 września 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
20 września 2020 Świlcza, pow. rzeszowski P. Kunowski 1 juv.
Drzemlik
Falco columbarius
19 września 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński K. Paryś
D. Pszczoła
1 os.
Mornel
Charadrius morinellus
17 września 2020 Wrocanka, pow. krośnieński D. Stasiowski 6 os. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
16 września 2020 Łajsce, pow. jasielski Ł. Janocha 6 os.
Kamusznik
Arenaria interpres
13 września 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
12 września 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 juv.
Kamusznik
Arenaria interpres
12 września 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
11 września 2020 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 1 os.
Kamusznik
Arenaria interpres
11 września 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Mornel
Charadrius morinellus
10 września 2020 Wrocanka, pow. krośnieński Ł. Janocha
M. Nowicki
9 os. nadal
Mornel
Charadrius morinellus
8 września 2020 Wrocanka, pow. krośnieński D. Stasiowski 9 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
8 września 2020 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 juv.
Kobczyk
Falco vespertinus
8 września 2020 Wola Mała, pow. łańcucki S. Kuczmarski 1 juv.
Podróżniczek
Luscinia svecica
5 września 2020 Rozstajne, pow. jasielski Akcja Carpatica 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
5 września 2020 Wrocanka, pow. krośnieński D. Stasiowski 3 os.
Kraska
Coracias garrulus
3 września 2020 Ulanów, pow. niżański Ł. Cudziło 1 os.
Mewa czarnogłowa
Larus melanocephalus
3 września 2020 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
1 juv.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
3 września 2020 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. S. Kuczmarski 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
3 września 2020 Łukowa, pow. leżajski G. Biały 1 juv.
Kania ruda
Milvus milvus
1 września 2020 Widacz, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Świergotek polny
Anthus campestris
1 września 2020 Widacz, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Mornel
Charadrius morinellus
31 sierpnia 2020 Kosina, pow. łańcucki R. Dworak 2 os. nadal
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
30 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
R. Dworak
~7 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
30 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki M. Kica 2 os.
Mornel
Charadrius morinellus
29 sierpnia 2020 Kosina, pow. łańcucki T. Sobuś 2 os. nadal
Mornel
Charadrius morinellus
28 sierpnia 2020 Kosina, pow. łańcucki S. Watras 2 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
28 sierpnia 2020 Kosina, pow. łańcucki S. Watras 2 os.
Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
27 sierpnia 2020 Terliczka, pow. rzeszowski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
2 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
25 sierpnia 2020 Starzawa, pow. przemyski G. Biały ~10 os.
Zielonka
Porzana parva
25 sierpnia 2020 Starzawa, pow. przemyski G. Biały 1 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
24 sierpnia 2020 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. T. Mazurkiewicz 3 os.
Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
24 sierpnia 2020 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. T. Mazurkiewicz 1 os. nadal
Mewa czarnogłowa
Larus melanocephalus
24 sierpnia 2020 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. T. Mazurkiewicz 1 os. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
22 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Sypień 1 m.
Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
22 sierpnia 2020 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. T. Mazurkiewicz
R. Szczerbik
A. Kut
T. Świątek
P. Pasterski
P. Kunowski
1 os. nadal
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
22 sierpnia 2020 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. T. Mazurkiewicz
R. Szczerbik
A. Kut
T. Świątek
P. Pasterski
1 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
22 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki T. Mazurkiewicz
R. Szczerbik
A. Kut
T. Świątek
P. Pasterski
10 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
22 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki T. Mazurkiewicz
R. Szczerbik
A. Kut
T. Świątek
P. Pasterski
1 os. nadal
Kamusznik
Arenaria interpres
22 sierpnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Pszczoła 1 os. nadal
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
22 sierpnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Pszczoła 2 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
21 sierpnia 2020 Barycz, pow. przemyski J. i M. Dołęga 1 os.
Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
20 sierpnia 2020 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. S. Kuczmarski 1 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
20 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki T. Świątek 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
20 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki T. Świątek 1 os. nadal
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
20 sierpnia 2020 St. Lubliniec, pow. lubaczowski D. Sikora 1 os.
Podgorzałka
Aythya nyroca
19 sierpnia 2020 Łukawiec, pow. rzeszowski T. Mazurkiewicz 1 os.
Kamusznik
Arenaria interpres
18 sierpnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
18 sierpnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 3 os.
Kamusznik
Arenaria interpres
18 sierpnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Pszczoła 1 os. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
17 sierpnia 2020 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Kamusznik
Arenaria interpres
17 sierpnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
16 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki P. Kunowski
J. Słowikowski
i inni
2 os. nadal
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
16 sierpnia 2020 Ostrów, pow. rop.-sędzisz. P. Kunowski
J. Słowikowski
i inni
1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
16 sierpnia 2020 Ostrów, pow. rop.-sędzisz. B. Ćwikowska 1 juv.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
15 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
T. Folta
1 os.
Rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
15 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
T. Folta
1 ad. + 1 juv.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
15 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
T. Folta
2 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
15 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
T. Folta
3 os. nadal
Piaskowiec
Calidris alba
15 sierpnia 2020 Szebnie, pow. jasielski K. Paryś 1 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
15 sierpnia 2020 Korniaktów, pow. łańcucki D. Bobrowicz 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
15 sierpnia 2020 Rzeszów P. Kunowski 1 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
14 sierpnia 2020 Posada Leska, pow. leski M. Ostański 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
14 sierpnia 2020 Sośnica, pow. jarosławski P. Welcz 1 os.
Kurhannik
Buteo rufinus
9 sierpnia 2020 Kosienice, pow. przemyski J. Hordowski
Ł. Malicki
2 os.
Warzęcha
Platalea leucorodia
9 sierpnia 2020 Radymno, pow. jarosławski J. Hordowski
Ł. Malicki
1 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
9 sierpnia 2020 Ulanów, pow. niżański Ł. Cudziło 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
9 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki Z. Niziołek 1 os. nadal
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
9 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki Z. Niziołek 1 juv. nadal
Zielonka
Porzana parva
9 sierpnia 2020 Rzeszów M. Materna 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
8 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
T. Świątek
2 os. nadal
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
8 sierpnia 2020 Rzeszów M. Materna 1 os. nadal
Mandarynka
Aix galericulata
4 sierpnia 2020 Dąbrówka, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
3 sierpnia 2020 Korniaktów, pow. łańcucki A. Sacała 2 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
3 sierpnia 2020 Barycz, pow. przemyski G. Biały
T. Sobuś
1 os.
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
3 sierpnia 2020 Starzawa, pow. przemyski G. Biały
T. Sobuś
1 os.
Biegus płaskodzioby
Limicola falcinellus
3 sierpnia 2020 Starzawa, pow. przemyski G. Biały
T. Sobuś
2 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
3 sierpnia 2020 Starzawa, pow. przemyski G. Biały
T. Sobuś
cn. 3 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
2 sierpnia 2020 Korniaktów, pow. łańcucki A. Sacała 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
2 sierpnia 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
R. Dworak
3 os. nadal
Mewa czarnogłowa
Larus melanocephalus
2 sierpnia 2020 Osadniki Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. R. Szczerbik
R. Dworak
1 juv.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
1 sierpnia 2020 Rozstajne, pow. jasielski T. Mazurkiewicz
P. Pasterski
Ł. Janocha
K. Paryś
1 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
31 lipca 2020 Rzeszów T. Mazurkiewicz 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
30 lipca 2020 Mokrzec, pow. dębicki D. Pszczoła 3 os.
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
30 lipca 2020 Mokrzec, pow. dębicki D. Pszczoła 1 juv. nadal
Mewa czarnogłowa
Larus melanocephalus
28 lipca 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha 1 juv.
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
27 lipca 2020 Skołyszyn, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
26 lipca 2020 Mokrzec, pow. dębicki K. Paryś
P. Kunowski
2 os.
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
26 lipca 2020 Mokrzec, pow. dębicki K. Paryś
P. Kunowski
1 juv.
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
25 lipca 2020 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
P. Pasterski
Ł. Janocha
1 os.
Biegus płaskodzioby
Limicola falcinellus
25 lipca 2020 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
P. Pasterski
Ł. Janocha
1 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
25 lipca 2020 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
P. Pasterski
Ł. Janocha
1 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
19 lipca 2020 Szebnie, pow. jasielski K. Paryś, Z. Niziołek, D. Pszczoła 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
18 lipca 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
Ł. Janocha
1 os. nadal
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
18 lipca 2020 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
Ł. Janocha
1 ad. + 2 juv.
Biegus płaskodzioby
Limicola falcinellus
18 lipca 2020 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
P. Pasterski
M. Kowalski
K. Komarowska
5 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
18 lipca 2020 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
P. Pasterski
M. Kowalski
K. Komarowska
5 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
18 lipca 2020 Łazy, pow. jarosławski A. Kut 1 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
17 lipca 2020 Chałupki, pow. leżajski G. Biały 2 os.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
16 lipca 2020 Łukawiec, pow. rzeszowski S. Kuczmarski 1 m. z pokarmem!
Wydrzyk ostrosterny
Stercorarius parasiticus
15 lipca 2020 J. Tarnobrzeskie Ł. Cudziło 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
15 lipca 2020 Mokrzec, pow. jasielski J. Warżała 1 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
15 lipca 2020 Tarnawa niżna, pow. bieszczadzki T. Szymański 1 os.
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
13 lipca 2020 Szebnie, pow. jasielski Ł. Janocha 1 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
12 lipca 2020 Szebnie, pow. jasielski Ł. Janocha 1 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
12 lipca 2020 Widacz, pow. krośnieński W. Guzik
D. Stasiowski
1 os.
Orzeł cesarski
Aquila heliaca
11 lipca 2020 Lipnica Dolna, pow. jasielski Z. Niziołek 1 imm.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
11 lipca 2020 St. Lubliniec, pow. lubaczowski S. Niedźwiedzki 1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
8 lipca 2020 Mielec M. Madej 2 os.
Podgorzałka
Aythya nyroca
6 lipca 2020 Starzawa, pow. przemyski A. Kośmicki 1 os.
Orzeł cesarski
Aquila heliaca
05 lipca 2020 Lipnica Dolna, pow. jasielski Z. Niziołek 1 imm.
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
05 lipca 2020 Łańcut A. Kośmicki 1 m.
Ślepowron
Nycticorax nycticorax
04 lipca 2020 Czarna, pow. łańcucki A. Kośmicki 2 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
04 lipca 2020 Skołyszyn, pow. jasielski Z. Niziołek 2 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
30 czerwca 2020 Huta Przedborska, pow. kolbuszowski T. Wilk 1 os.
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
28 czerwca 2020 Jodłówka, pow. jarosławski E. Tylko 1 m.
Kobczyk
Falco vespertinus
27 czerwca 2020 Stalowa Wola A. Stelmach 1 os.
Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
24 czerwca 2020 Malhowice, pow. przemyski J. i M. Dołęga 1 os.
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
24 czerwca 2020 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 1 os.
Mewa czarnogłowa
Larus melanocephalus
24 czerwca 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 2 ad.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
23 czerwca 2020 Jasło Z. Niziołek 1 os. nadal
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
21 czerwca 2020 Krempna, pow. jasielski D. Światała
M. Świtała
1 m. nadal
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
21 czerwca 2020 Rzeszów R. Szczerbik
R. Dworak
1 m. nadal
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
21 czerwca 2020 Jasło Z. Niziołek 1 os.
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
20 czerwca 2020 Krempna, pow. jasielski D. Światała
M. Świtała
1 m.
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
20 czerwca 2020 Rzeszów T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
Ł. Janocha
1 m. nadal
Podgorzałka
Aythya nyroca
18 czerwca 2020 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 2 os.
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
18 czerwca 2020 Rzeszów T. Świątek
T. Mazurkiewicz
1 m. nadal
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
17 czerwca 2020 Rzeszów A. Kut 1 m. nadal
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
15 czerwca 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Wilk 1 m.
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
14 czerwca 2020 Rzeszów R. Dworak
S. Kuczmarski
1 m. nadal
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
13 czerwca 2020 Rzeszów P. Kunowski
T. Mazurkiewicz
1 m. nadal
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
13 czerwiec 2020 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek
K. Paryś
D. Pszczoła
2 os.
Czapla modronosa
Ardeola ralloides
13 czerwca 2020 Krajowice, pow. jasielski Z. Niziołek
K. Paryś
D. Pszczoła
1 os. nadal
Czapla nadobna
Egretta garzetta
13 czerwiec 2020 Ujazd, pow. jasielski J. Synowiecki 1 os.
Podgorzałka
Aythya nyroca
13 czerwca 2020 Siedliska, pow. rzeszowski S. Kuczmarski 3 os.
Czapla modronosa
Ardeola ralloides
12 czerwca 2020 Krajowice, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.

5 stw. na Podkarpaciu!
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
11 czerwca 2020 Rzeszów P. Kunowski 1 m.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
11 czerwca 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński Ł. Janocha 1 m.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
9 czerwca 2020 Lubliniec, pow. lubaczowski T. Mazurkiewicz 1 ad.
Mewa czarnogłowa
Larus melanocephalus
9 czerwca 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
8 czerwca 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad. nadal
Hełmiatka
Netta rufina
6 czerwca 2020 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
P. Kunowski
1 m. nadal
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
6 czerwca 2020 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
P. Kunowski
1 m.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
6 czerwca 2020 Radymno, pow. jarosławski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
P. Kunowski
1 m.
Podróżniczek
Luscinia svecica
6 czerwca 2020 Grabiny, pow. dębicki D. Ferfecki
R. Szczerbik
1 m.
Kobczyk
Falco vespertinus
3 czerwca 2020 Terliczka, pow. rzeszowski R. Dworak 1 f.
Zaroślówka
Acrocephalus dumetorum
3 czerwca 2020 Tarnowiec, pow. jasielski Ł. Janocha 1 m.

4 stw. na Podkarpaciu!
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
3 czerwca 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad. nadal
Biegus płaskodzioby
Limicola falcinellus
1 czerwca 2020 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 4 os.
Rybitwa popielata
Sterna paradisaea
31 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
R. Dworak
P. Kunowski
Ł. Janocha
K. Paryś
S. Kuczmarski
1 ad.

4 stw. na Podkarpaciu!
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
31 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
R. Dworak
P. Kunowski
Ł. Janocha
K. Paryś
S. Kuczmarski
2 os.
Biegus płaskodzioby
Limicola falcinellus
31 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
R. Dworak
P. Kunowski
Ł. Janocha
K. Paryś
S. Kuczmarski
2 os.
Szablodziób
Recurvirostra avosetta
31 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
R. Dworak
P. Kunowski
Ł. Janocha
K. Paryś
S. Kuczmarski
2 os.
Zielonka
Porzana parva
31 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
R. Dworak
P. Kunowski
Ł. Janocha
K. Paryś
S. Kuczmarski
2 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
31 maja 2020 Starzawa, pow. przemyski J. Stalenga 2 os.
Hełmiatka
Netta rufina
31 maja 2020 Starzawa, pow. przemyski J. Stalenga 1 os.
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
30 maj 2020 Krosno, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 m.
Pasterz
Pastor roseus
29 maja 2020 Milcza, pow. krośnieński D. Stasiowski
T. Mazurkiewicz
Ł. Janocha
K. Paryś
P. Kunowski
Z. Niziołek
1 ad. nadal
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
29 maj 2020 Werchrata, pow. lubaczowski R. Cymbała 1 m.
Pasterz
Pastor roseus
28 maja 2020 Milcza, pow. krośnieński D. i D. Stasiowscy 1 ad.

7 stw. na Podkarpaciu!
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
28 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Wilk 1 os. nadal
Biegus płaskodzioby
Limicola falcinellus
28 maja 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Pszczoła 1 os. nadal
Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
27 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha 1 ad.
Ohar
Tadorna tadorna
27 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha 1 os. nadal
Siewnica
Pluvialis squatarola
27 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha 1 os.
Lodówka
Clangula hyemalis
27 maja 2020 Wrzawy, pow. tarnobrzeski M. Broda 1 os. (!)
Biegus płaskodzioby
Limicola falcinellus
27 maja 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski
T. Mazurkiewicz
P. Kunowski
1 os.
Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
27 maja 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski
T. Mazurkiewicz
P. Kunowski
D. Pszczoła
1 ad. nadal
Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
26 maja 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 ad.
Kobczyk
Falco vespertinus
26 maja 2020 Zarszyn, pow. sanocki D. Stasiowski 4 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
26 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały 1 os.
Biegus płaskodzioby
Limicola falcinellus
26 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały 3 os. nadal
Ohar
Tadorna tadorna
26 maja 2020 Grębów, pow. tarnobrzeski G. Biały 1 m.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
26 maja 2020 Głuchów, pow. łańcucki T. Sobuś 1 os.
Rybitwa popielata
Sterna paradisaea
25 maja 2020 Wróblowa, pow. jasielski Z. Niziołek 1 ad.

3 stw. na Podkarpaciu!
Kobczyk
Falco vespertinus
24 maja 2020 Zarszyn, pow. sanocki D. Stasiowski
W. Guzik
1 m. i 1 f.
Biegus płaskodzioby
Limicola falcinellus
23 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha
W. Guzik
P. Guzik
A. Parapura
S. Watras
M. Kata
3 os.
Ohar
Tadorna tadorna
23 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha
W. Guzik
P. Guzik
A. Parapura
S. Watras
M. Kata
1 os. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
23 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha
W. Guzik
A. Parapura
S. Watras
M. Kata
1 os.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
23 maja 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha
W. Guzik
A. Parapura
S. Watras
1 m. z pokarmem
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
23 maja 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras
Ł. Janocha
W. Guzik
A. Parapura
1 ad.
Kobczyk
Falco vespertinus
23 maja 2020 Kopcie, pow. kolbuszowski W. Guzik
P. Guzik
Ł. Janocha
1 m. imm.
Kobczyk
Falco vespertinus
23 maja 2020 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś 2 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
23 maja 2020 H. Różaniecka, pow. lubaczowski M. Charymski 2 os.
Rybitwa popielata
Sterna paradisaea
22 maja 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 ad.

2 stw. na Podkarpaciu!
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
22 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski D. Pszczoła 1 ad.
Ohar
Tadorna tadorna
22 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski D. Pszczoła 1 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
22 maja 2020 Ujazd, pow. jasielski D. Pszczoła 1 os.
Szczudłak
Himantopus himantopus
22 maja 2020 Radymno, pow. jarosławski T. Mazurkiewicz
Ł. Janocha
S. Kuczmarski
1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
22 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
Ł. Janocha
S. Kuczmarski
1 os. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
21 maja 2020 Wróblowa, pow. jasielski Z. Niziołek 1 para
Świergotek polny
Anthus campestris
21 maja 2020 Wola Zarczycka, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
21 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
19 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha 1 os. nadal
Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
18 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
18 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Świergotek polny
Anthus campestris
17 maja 2020 Ujazd,
pow. jasielski
Z. Niziołek
D. Pszczoła
1 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
17 maja 2020 Niemstów,
pow. lubaczowski
P. Kunowski
H. Kamecki
P. Pasterski
1 para
Kobczyk
Falco vespertinus
17 maja 2020 Niemstów,
pow. lubaczowski
P. Kunowski
H. Kamecki
P. Pasterski
1 m.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
16 maja 2020 Mokrzec, pow. dębicki T. Mazurkiewicz
R. Szczerbik
A. Kut
1 m.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
16 maja 2020 Barycz,
pow. przemyski
M. Baran
P. Guzik
W. Guzik
D. Stasiowski
1 imm.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
16 maja 2020 Starzawa,
pow. przemyski
M. Baran
P. Guzik
W. Guzik
D. Stasiowski
1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
16 maja 2020 Starzawa,
pow. przemyski
M. Baran
P. Guzik
W. Guzik
D. Stasiowski
1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
16 maja 2020 Ujazd,
pow. jasielski
Z. Niziołek 1 m.
Kobczyk
Falco vespertinus
16 maja 2020 Zapałów,
pow. jarosławski
P. Kawa 1 m.
Pliszka czarnogłowa
Motacilla flava feldegg
14 maja 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki D. Stasiowski 1 m.

4 stwierdzenie na Podkarpaciu!
Zielonka
Porzana parva
14 maja 2020 Korniaktów, pow. łańcucki T. Sobuś 2 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
13 maja 2020 Stary Lubliniec, pow. lubaczowski G. Biały 1 para
Szablodziób
Recurvirostra avosetta
13 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os. nadal
Mandarynka
Aix galericulata
12 maja 2020 Olszanica,
pow. leski
E. Bentkowska 1 m.
Podróżniczek
Luscinia svecica
12 maja 2020 Ropczyce,
pow. ropczycko-sędziszowski
T. Wilk 1 m.
Szablodziób
Recurvirostra avosetta
12 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
Ł. Janocha
2 os. nadal
Siewnica
Pluvialis squatarola
12 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
Ł. Janocha
1 os.
Szablodziób
Recurvirostra avosetta
11 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały
T. Świątek
S. Watras
2 os. nadal
Ostrygojad
Haematopus ostralegus
11 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały
T. Świątek
S. Watras
1 os.
Piaskowiec
Calidris alba
11 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
11 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Świątek
S. Watras
1 f.
Zielonka
Porzana parva
11 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Świątek
S. Watras
1 os. nadal
Kania ruda
Milvus milvus
11 maja 2020 Markowa, pow. łańcucki P. Zderski 1 os.
Terekia
Xenus cinereus
10 maja 2020 Grębów, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha
P. Kunowski
S. Kuczmarski
1 os.
Zielonka
Porzana parva
10 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha
P. Kunowski
S. Kuczmarski
1 os.
Szablodziób
Recurvirostra avosetta
10 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha
P. Kunowski
S. Kuczmarski
2 os. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
10 maja 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha
P. Kunowski
S. Kuczmarski
1 os.
Ortolan
Emberiza hortulana
10 maja 2020 Markowa, pow. łańcucki H. Kamecki
P. Pasterski
P. Kunowski
C. Ćwikowski
6 m. i 2 f.
Czapla modronosa
Ardeola ralloides
9 maja 2020 Gniewczyna Ł., pow. łańcucki T. Sobuś 1 os. 4 stw. na Podkarpaciu!
Szczudłak
Himantopus himantopus
9 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski D. Chrabąszcz 2 os.
Ohar
Tadorna tadorna
9 maja 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski
Ł. Janocha
1 os.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
9 maja 2020 Hurko, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
cn. 3 os.
Mandarynka
Aix galericulata
9 maja 2020 Olszanica, pow. leski E. Bentkowska 1 m.
Zielonka
Porzana parva
9 maja 2020 Dobrzechów, pow. strzyżowski A. Kut 1 os.
Szablodziób
Recurvirostra avosetta
8 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski K. Ciepichał 2 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
8 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski K. Ciepichał 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
8 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski K. Ciepichał 1 os.
Ortolan
Emberiza hortulana
8 maja 2020 Markowa, pow. łańcucki D. Stasiowski
S. Kuczmarski
2 os.
Warzęcha
Platalea leucorodia
7 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
7 maja 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
7 maja 2020 Rzeszów W. Ziaja 1 ad.
Ortolan
Emberiza hortulana
5 maja 2020 Markowa, pow. łańcucki Ł. Janocha,
T. Mazurkiwewicz
2 m. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
3 maja 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski R. Dworak,
Ł. Janocha,
P. Kunowski
1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
3 maja 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski R. Dworak,
Ł. Janocha,
P. Kunowski
1 os.
Ortolan
Emberiza hortulana
3 maja 2020 Grodzisko Górne, pow. leżajski G. Biały, T. Sobuś, A. Murdzia 1 m.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
3 maja 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński P. Guzik,
W. Guzik,
D. Stasiowski
cn. 10 m. nadal
Ortolan
Emberiza hortulana
2 maja 2020 Kamień, pow. rzeszowski R. Dworak 1 m.
Ortolan
Emberiza hortulana
2 maja 2020 Glinianka, pow. niżański Ł. Cudziło 1 m.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
2 maja 2020 Wróblowa, pow. jasielski K. Paryś 1 m.
Kania czarna
Milvus migrans
2 maja 2020 Wola Górecka, pow. brzozowski W. Guzik,
D. Stasiowski
1 ad.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
2 maja 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik,
Ł. Janocha,
D. Stasiowski
cn. 5 m. nadal
Pliszka czarnogłowa
Motacilla flava feldegg
2 maja 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik,
Ł. Janocha,
D. Stasiowski
1 m.

Trzecie stwierdzenie na Podkarpaciu!
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
2 maja 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
1 maja 2020 Wróblowa, pow. jasielski Z. Niziołek,
D. Pszczoła
1 m.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
1 maja 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik,
P. Guzik,
D. Stasiowski
cn. 10 m.
Ortolan
Emberiza hortulana
1 maja 2020 Markowa, pow. łańcucki T. Sobuś,
G. Biały
2 m.
Ortolan
Emberiza hortulana
1 maja 2020 Kosina, pow. łańcucki T. Sobuś,
G. Biały
5 m. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
30 kwietnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 f.
Ortolan
Emberiza hortulana
29 kwietnia 2020 Kosina, pow. łańcucki T. Sobuś 5 m.
Hełmiatka
Netta rufina
29 kwietnia 2020 Olszanica, pow. leski E. Bentkowska 1 m. nadal
Mornel
Charadrius morinellus
28 kwietnia 2020 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski

później
K. Krasoń
12 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
28 kwietnia 2020 Jamnica, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
28 kwietnia 2020 Babule, pow. mielecki Ł. Janocha 1 m. + 1 f.
Bekasik
Lymnocryptes minimus
28 kwietnia 2020 Ostrów, pow. ropczyc.-sędzisz. Ł. Janocha 1 os.
Piaskowiec
Calidris alba
27 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Wilk 1 os. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
27 kwietnia 2020 Jez. Tarnobrzeskie T. Wilk 3 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
27 kwietnia 2020 Jez. Tarnobrzeskie T. Wilk 1 os.
Świergotek polny
Anthus campestris
27 kwietnia 2020 Wróblowa, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
1 os.
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
26 kwietnia 2020 Łukawiec, pow. rzeszowski Ł. Janocha 1 m.
Pliszka tundrowa
Motacilla f. thunbergi
26 kwietnia 2020 Łukawiec, pow. rzeszowski Ł. Janocha 2 os.
Siwerniak
Anthus spinoletta
26 kwietnia 2020 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. R. Szczerbik
R. Dworak
1 os.
Orlik grubodzioby
Clanga clanga
26 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski M. Charymski 1 imm.
Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
26 kwietnia 2020 Łazów, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
26 kwietnia 2020 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
2 os.
Piaskowiec
Calidris alba
26 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski M. Charymski 1 os. nadal
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
26 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski M. Charymski 1 os.
Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
26 kwietnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
26 kwietnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 f.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
26 kwietnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
25 kwietnia 2020 Dobrzechów, pow. strzyżowski A. Kut 1 os.
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
25 kwietnia 2020 Ulanów, pow. niżański Ł. Cudziło 1 m.
Orzeł cesarski
Aquila heliaca
25 kwietnia 2020 Babule, pow. mielecki D. Chrabąszcz 1 imm.
Piaskowiec
Calidris alba
25 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
T. Świątek
H. Kamecki
K.Paryś
P. Pasterski
1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
25 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
T. Świątek
H. Kamecki
K.Paryś
P. Pasterski
1 os. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
25 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz
T. Świątek
H. Kamecki
K.Paryś
P. Pasterski
1 os. nadal
Bekasik
Lymnocryptes minimus
25 kwietnia 2020 Sośnica, pow. przemyski G. Biały
T. Sobuś
3 os.
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
25 kwietnia 2020 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Pierwiosnek syberyjski
Phylloscopus collybita tristis
24 kwietnia 2020 Duble, pow. rzeszowski Ł. Cudziło 1 m.
Ohar
Tadorna tadorna
24 kwietnia 2020 Ostrów, pow. ropczyc.-sędzisz. P. Kunowski 2 os.
Bekasik
Lymnocryptes minimus
24 kwietnia 2020 pow. ropczyc.-sędzisz. P. Kunowski 2 os.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
23 kwietnia 2020 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
23 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras
G. Biały
Ł. Janocha
1 os. nadal
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
23 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras
G. Biały
Ł. Janocha
2 os.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
23 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras
G. Biały
1 os. nadal
Mewa czarnogłowa
Larus melanocephalus
23 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski G. Biały 2 ad.
Kobczyk
Falco vespertinus
23 kwietnia 2020 Stara Wieś, pow. brzozowski H. Herbut 1 os.
Kania czarna
Milvus migrans
23 kwietnia 2020 Zaklików, pow. stalowowolski S. Watras 2 ad.
Kobczyk
Falco vespertinus
23 kwietnia 2020 Zaklików, pow. stalowowolski S. Watras 1 m.
Podróżniczek
Luscinia svecica
23 kwietnia 2020 Zaklików, pow. stalowowolski S. Watras 1 os.
Karolinka
Aix sponsa
23 kwietnia 2020 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
1 para
Błotniak stepowy
Circus macrourus
22 kwietnia 2020 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 1 imm.
Kobczyk
Falco vespertinus
22 kwietnia 2020 Koszary, pow. sanocki S. Watras 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
22 kwietnia 2020 Głuchów, pow. łańcucki T. Mazurkiewicz 1 m.
Szczudłak
Himantopus himantopus
21 kwietnia 2020 Pow. ropczycko-sędzisz. S. Kuczmarski 1 ad.
Bekasik
Lymnocryptes minimus
21 kwietnia 2020 Pow. ropczycko-sędzisz. S. Kuczmarski 2 os.
Świergotek polny
Anthus campestris
21 kwietnia 2020 Wróblowa, pow. jasielski Z. Niziołek 2 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
20 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os. nadal
Bekasik
Lymnocryptes minimus
20 kwietnia 2020 Sośnica, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
H. Kamecki
P. Pasterski
1 os.
Podróżniczek
Luscinia svecica
20 kwietnia 2020 Sośnica, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
H. Kamecki
P. Pasterski
1 os.
Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
20 kwietnia 2020 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
H. Kamecki
P. Pasterski
4 os.
Pliszka czarnogłowa
Motacilla f. feldegg
19 kwietnia 2020 Łukawiec, pow. rzeszowski R. Dworak 1 ad.

Drugie stwierdzenie na Podkarpaciu!
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
19 kwietnia 2020 Łukawiec, pow. rzeszowski R. Dworak 1 os.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
19 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
19 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
19 kwietnia 2020 Parkosz, pow. dębicki J. Warżała 1 m.
Hełmiatka
Netta rufina
19 kwietnia 2020 Olszanica, pow. leski E. Bentkowska 1 m. nadal
Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
18 kwietnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński Ł. Janocha 2 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
18 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski J. Mydlak

osobno
T. Świątek
1 os. nadal
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
18 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski J. Mydlak 1 os. nadal
Szlachar
Mergus serrator
18 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 f.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
18 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad. nadal
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
18 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 m.
Karolinka
Aix sponsa
18 kwietnia 2020 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś 1 para
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
18 kwietnia 2020 Smolarzyny, pow. łańcucki P. Warzecha 1 os.
Siwerniak
Anthus spinoletta
17 kwietnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Mewa czarnogłowa
Podiceps auritus
15 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
15 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
15 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Podróżniczek
Luscinia svecica
15 kwietnia 2020 Łukowa, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
14 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
14 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 2 os.
Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
13 kwietnia 2020 Posada Zarszyńska, pow. sanocki D. Stasiowski 1 os.
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
13 kwietnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 ad.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
13 kwietnia 2020 Zalew Rzeszowski Ł. Janocha 1 os.
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
13 kwietnia 2020 Dobrzechów, pow. strzyżowski A. Kut 1 m.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
12 kwietnia 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Siwerniak
Anthus spinoletta
9 kwietnia 2020 Dobrzechów, pow. strzyżowski A. Kut 3 os.
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
8 kwietnia 2020 Niżna Łąka, pow. krośnieński P. Guzik 13 os.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
8 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
8 kwietnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 2 os.
Hełmiatka
Netta rufina
7 kwietnia 2020 Olszanica, pow. leski E. Bentkowska 1 m. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
6 kwietnia 2020 Jamnica, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
5 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski R. Szczerbik 1 ad.
Hełmiatka
Netta rufina
5 kwietnia 2020 Olszanica, pow. leski E. Bentkowska 1 m. nadal
Karolinka
Aix sponsa
5 kwietnia 2020 Wróblowa, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
1 para
Mandarynka
Aix galericulata
4 kwietnia 2020 Wróblowa, pow. jasielski D. Stasiowski 1 para
Podróżniczek
Luscinia svecica
4 kwietnia 2020 Jagiełła, pow. przeworski P. Pasterski 1 os.
Siwerniak
Anthus spinoletta
4 kwietnia 2020 Lipie, pow. rzeszowski S. Watras 1 os.
Uszatka błotna
Asio flammeus
3 kwietnia 2020 Ulanów, pow. niżański Ł. Cudziło 1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
3 kwietnia 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 m. nadal
Gęś mała
Anser erythropus
2 kwietnia 2020 Brzozów - 1 os. Odczyt telemetryczny GPS
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
1 kwietnia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Kobylas 1 os. nadal
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
31 marca 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski D. Stasiowski 1 os. nadal
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
31 marca 2020 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras 4 ad.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
29 marca 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha 1 os. nadal
Ogorzałka
Aythya marila
29 marca 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 m. nadal
Karolinka
Aix sponsa
29 marca 2020 Dąbrówka, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Ostrygojad
Haematopus ostralegus
28 marca 2020 Padew Narodowa, pow. mielecki T. Świątek 2 os.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
28 marca 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski J. Stalenga 1 os. nadal
Bekasik
Lymnocryptes minimus
28 marca 2020 Klimkówka, pow. krośnieński D. Stasiowski 4 os.
Ogorzałka
Aythya marila
27 marca 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 m. nadal
Mandarynka
Aix galericulata
27 marca 2020 Dąbrówka, pow. jasielski Z. Niziołek 1 para nadal
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
26 marca 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
25 marca 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Błotniak stepowy
Circus macrourus
23 marca 2020 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 m.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
22 marca 2020 Wola Dalsza, pow. łańcucki R. Dworak 1 ad.
Kania ruda
Milvus milvus
22 marca 2020 Białobrzegi, pow. łańcucki A. Sacała 1 os.
Mandarynka
Aix galericulata
22 marca 2020 Dąbrówka, pow. jasielski Z. Niziołek 1 para nadal
Mandarynka
Aix galericulata
21 marca 2020 Dąbrówka, pow. jasielski Z. Niziołek 1 para
Ogorzałka
Aythya marila
21 marca 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 m.
Bekasik
Lymnocryptes minimus
20 marca 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 2 os. nadal
Bekasik
Lymnocryptes minimus
18 marca 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski, P. Olszewski 4 os.
Orlica
Ichthyaetus ichthyaetus
18 marca 2020 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś 1 imm.
Bekasik
Lymnocryptes minimus
15 marca 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 2 os.
Hełmiatka
Netta rufina
13 marca 2020 Olszanica, pow. leski E. Bentkowska 1 m. nadal
Hełmiatka
Netta rufina
12 marca 2020 Olszanica, pow. leski E. Bentkowska 1 m.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
12 marca 2020 St. Lubliniec, pow. lubaczowski G. Biały 2 os.
Hełmiatka
Netta rufina
9 marca 2020 Starzawa, pow. przemyski S. Watras 2 os.
Orzeł cesarski
Aquila heliaca
7 marca 2020 Rajskie, pow. leski M. Dyduch 1 imm.
Hełmiatka
Netta rufina
7 marca 2020 Gniewczyna łańcucka, pow. łańcucki T. Mazurkiewicz
H. Kamecki
P. Pasterski
1 f. nadal
Hełmiatka
Netta rufina
1 marca 2020 Gniewczyna łańcucka, pow. łańcucki P. Kunowski
S. Kuczmarski
P. Pasterski
1 f.
Bernikla białolica
Branta leucopsis
1 marca 2020 Nakło, pow. przemyski P. Kunowski
S. Kuczmarski
1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
25 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Janocha 2 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
25 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Janocha 1 os. nadal
Lodówka
Clangula hyemalis
25 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Janocha 1 f. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
23 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie P. Kunowski 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
23 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie P. Kunowski 1 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
23 lutego 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski P. Kunowski 33 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
18 lutego 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras ~45 os.
Szlachar
Mergus serrator
16 lutego 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
R. Dworak
S. Kuczmarski
1 os. nadal
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
16 lutego 2020 Świlcza, pow. rzeszowski P. Kunowski 1 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
16 lutego 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały 7 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
16 lutego 2020 Przędzel, pow. niżański Ł. Cudziło 36 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
13 lutego 2020 Przychojec, pow. leżajski G. Biały ~50 os.
Ogorzałka
Aythya marila
11 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Kuczmarski 2 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
11 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Kuczmarski 1 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
11 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Kuczmarski 1 os.
Szlachar
Mergus serrator
9 lutego 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik 1 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
9 lutego 2020 Posada Leska, pow. leski C. Ćwikowski 24 os.
Lodówka
Clangula hyemalis
9 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Cudziło 1 f. nadal
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
9 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Cudziło 1 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
9 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Cudziło 2 os. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
9 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Cudziło 1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
8 lutego 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki K. Paryś
Z. Niziołek
1 m. i 1 f.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
8 lutego 2020 Rzeszów A. Jamróz
A. Zaleszczotek
1 os. nadal
Lodówka
Clangula hyemalis
7 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 1 f. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
7 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 2 os. nadal
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
7 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
7 lutego 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 2 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
7 lutego 2020 Przychojec, pow. leżajski G. Biały ok. 30 os.
Hełmiatka
Netta rufina
6 lutego 2020 Gniewczyna łańcucka, pow. łańcucki G. Biały 1 f. nadal
Rzepołuch
Linaria flavirostris
5 lutego 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Janocha 23 os.
Hełmiatka
Netta rufina
2 lutego 2020 Gniewczyna łańcucka, pow. łańcucki R. Dworak
S. Kuczmarski
1 f.
Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos
29 stycznia 2020 Stalowa Wola, pow. stalowowolski P. Karpezo 1 os.
Lodówka
Clangula hyemalis
28 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Janocha 1 f. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
28 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Janocha 1 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
28 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Janocha 2 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
27 stycznia 2020 Rzeszów Ł. Janocha 1 os. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
24 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie T. Świątek 3 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
24 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie T. Świątek 2 os. nadal
Rzepołuch
Linaria flavirostris
22 stycznia 2020 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 19 os.
Drzemlik
Falco colubarius
21 stycznia 2020 Nowa Sarzyna, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
19 stycznia 2020 Wrocanka, pow. krośnieński W. Guzik
później
D. Stasiowski
5 os.
Ogorzałka
Aythya marila
18 stycznia 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki T. Sobuś
R. Szczerbik
2 os. nadal
Lodówka
Clangula hyemalis
17 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras
K. Ciepichał
1 f. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
17 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras
K. Ciepichał
3 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
17 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras
K. Ciepichał
2 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
17 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras
K. Ciepichał
4 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
16 stycznia 2020 Myczkowce, pow. leski J. Mendrala 14 os. nadal
Rzepołuch
Linaria flavirostris
15 stycznia 2020 Łukowa, pow. leżajski G. Biały 19 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
12 stycznia 2020 Myczkowce, pow. leski M. Filipek 11 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
12 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Cudziło 1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
12 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Cudziło 1 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
12 stycznia 2020 Jez. Tarnobrzeskie Ł. Cudziło 1 os.
Orzeł przedni
Aquila chrysaetos
12 stycznia 2020 Stawy Krasiczyńskie D. Chrabąszcz 1 imm. (2. rok)
Bernikla białolica
Branta leucopsis
11 stycznia 2020 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 15 os.
Ogorzałka
Aythya marila
11 stycznia 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik,
T. Mazurkiewicz,
H. Kamecki
2 os. nadal
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
11 stycznia 2020 Rzeszów A. Kut 1 os. nadal
Rzepołuch
Linaria flavirostris
10 stycznia 2020 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 22 os.
Drzemlik
Falco columbarius
8 styczeń 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski T. Świątek 1 m.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
7 styczeń 2020 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
7 styczeń 2020 Przychojec, pow. leżajski G. Biały ~30 os.
Uhla
Melanitta fusca
6 styczeń 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
R. Dworak
P.Kunowski
6 os. nadal
Ogorzałka
Aytha marila
6 styczeń 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
R. Dworak
P.Kunowski
1 m. + 1 f.
Bernikla białolica
Branta leucopsis
6 styczeń 2020 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 15 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
5 styczeń 2020 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 14 ad. i
7 imm.
Szlachar
Mergus serrator
5 styczeń 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
T. Świątek
S. Watras
1 os.
Uhla
Melanitta fusca
5 styczeń 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
T. Świątek
S. Watras
5 os.
Ogorzałka
Aytha marila
5 styczeń 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras,
T. Świątek
3 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
5 styczeń 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras,
T. Świątek
1 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
5 styczeń 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras,
T. Świątek
2 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
5 styczeń 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras,
T. Świątek
1 os.
Lodówka
Clangula hyemalis
5 styczeń 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras,
T. Świątek
1 f. nadal
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
5 styczeń 2020 Rzeszów R. Dworak 1 os. nadal
Ogorzałka
Aytha marila
4 styczeń 2020 Zb. Mokrzec, pow. dębicki K. Paryś
Z. Niziołek
2 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
2 styczeń 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 4 os.
Lodówka
Clangula hyemalis
2 styczeń 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 1 os.
Ogorzałka
Aytha marila
2 styczeń 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 3 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
2 styczeń 2020 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
2 styczeń 2020 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
1 styczeń 2020 Posada Leska, pow. leski T. Wilk 13 ad. i
8 imm.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
1 styczeń 2020 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Bernikla białolica
Branta leucopsis
1 styczeń 2020 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 11 os. nadal
Rzepołuch
Linaria flavirostris
31 grudzień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 28 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
30 grudzień 2019 Rzeszów P. Kunowski 1 os.
Drzemlik
Falco columbarius
30 grudzień 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
30 grudzień 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 16 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
29 grudzień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 38 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
28 grudzień 2019 Posada Leska, pow. leski T. Wilk 21 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
27 grudzień 2019 Jez. Tarnobrzeskie M. Baran 3 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
27 grudzień 2019 Jez. Tarnobrzeskie M. Baran 2 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
27 grudzień 2019 Jez. Tarnobrzeskie M. Baran 1 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
27 grudzień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski
W. Guzik
P. Guzik
1 os. nadal
Bernikla białolica
Branta leucopsis
27 grudzień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski
W. Guzik
P. Guzik
15 os. nadal
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
27 grudzień 2019 Wrocanka, pow. krośnieński D. Stasiowski
W. Guzik
P. Guzik
2 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
27 grudzień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały 42 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
25 grudzień 2019 Wrocanka, pow. krośnieński W. Guzik 1 os. nadal
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
22 grudzień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Bernikla białolica
Branta leucopsis
22 grudzień 2019 Wróblik Szl., pow. krośnieński D. Stasiowski 9 os. nadal
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
21 grudzień 2019 Myczkowce, pow. leski T. Mazurkiewicz i in. 3 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
21 grudzień 2019 Myczkowce, pow. leski T. Mazurkiewicz i in. 1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
21 grudzień 2019 Myczkowce, pow. leski T. Mazurkiewicz i in. 2 os.
Bernikla białolica
Branta leucopsis
21 grudzień 2019 Wróblik Szl., pow. krośnieński P. Guzik 15 os. nadal
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
19 grudzień 2019 Wrocanka, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Bernikla białolica
Branta leucopsis
18 grudzień 2019 Wróblik Szl., pow. krośnieński D. Stasiowski cn. 16 os. nadal
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
18 grudzień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Rzepołuch
Linaria flavirostris
18 grudzień 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały ~50 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
16 grudzień 2019 J. Tarnobrzeskie S. Watras 2 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arcitca
16 grudzień 2019 J. Tarnobrzeskie S. Watras 4 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
16 grudzień 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały ~30 os.
Bernikla białolica
Branta leucopsis
15 grudzień 2019 Wróblik Szl., pow. krośnieński D. Stasiowski cn. 18 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
15 grudzień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Ogorzałka
Aythya marila
15 grudzień 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
D. Pszczoła
1 os. nadal
Ohar
Tadorna tadorna
15 grudzień 2019 Starzawa, pow. przemyski S. Watras 1 ad.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
13 grudzień 2019 Hucisko, pow. leżajski G. Biały ~30 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arcitca
10 grudzień 2019 J. Tarnobrzeskie S. Kuczmarski 1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
10 grudzień 2019 J. Tarnobrzeskie G. Biały 1 os.
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
8 grudzień 2019 Starzawa, pow. przemyski D. Nowak 6 os.
Ogorzałka
Aythya marila
8 grudzień 2019 Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik
K. Krasoń
2 f.
Ogorzałka
Aythya marila
8 grudzień 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
2 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
7 grudzień 2019 Rzeszów T. Mazurkiewicz
K. Paryś
1 os.
Hełmiatka
Netta rufina
7 grudzień 2019 Wola Dalsza, pow. łańcucki T. Mazurkiewicz
K. Paryś
R. Dworak
P. Kunowski
S. Kuczmarski
1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
7 grudzień 2019 Gniew. łańcucka, pow. łańcucki T. Mazurkiewicz
K. Paryś
R. Dworak
P. Kunowski
S. Kuczmarski
2 f. + 1 m.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
7 grudzień 2019 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 2 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
7 grudzień 2019 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 10 os.
Ogorzałka
Aythya marila
7 grudzień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
7 grudzień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
7 grudzień 2019 Wrocanka, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
6 grudzień 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
5 grudzień 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 2 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
5 grudzień 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 90 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
5 grudzień 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 3 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
5 grudzień 2019 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
5 grudzień 2019 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
5 grudzień 2019 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 5 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
5 grudzień 2019 Jez. Tarnobrzeskie S. Watras 1 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
4 grudzień 2019 Jamnica, pow. tarnobrzeski S. Watras 3 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
4 grudzień 2019 Jez. Tarnobrzeskie T. Świątek 2 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
4 grudzień 2019 Jez. Tarnobrzeskie T. Świątek 1 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
3 grudzień 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 10 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
1 grudzień 2019 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
1 grudzień 2019 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
1 grudzień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
1 grudzień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 4 os.
Uhla
Melanitta fusca
1 grudzień 2019 Zb. Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik 2 os.
Szlachar
Mergus serrator
1 grudzień 2019 Zb. Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik 1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
1 grudzień 2019 Zb. Mokrzec, pow. dębicki R. Szczerbik 2 os.
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
1 grudzień 2019 Niemstów, pow. lubaczowski Ł. Cudziło 18 os.
Karolinka
Aix sponsa
1 grudzień 2019 Gniew. Łańcucka, pow. łańcucki P. Pasterski 1 f.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
1 grudzień 2019 Rogoźnica, pow. rzeszowski M. Materna 2 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
1 grudzień 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek
K. Paryś
D. Pszczoła
1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
1 grudzień 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek
K. Paryś
D. Pszczoła
2 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
1 grudzień 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek
K. Paryś
D. Pszczoła
1 os.
Srokosz stepowy
Lanius excubitor homeyeri
1 grudzień 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek
K. Paryś
D. Pszczoła
1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
1 grudzień 2019 Radymno, pow. jarosławski S. Kuczmarski
P. Kunowski
2 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
1 grudzień 2019 Oleszyce, pow. lubaczowski S. Kuczmarski
P. Kunowski
2 ad.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
30 listopad 2019 Chałupki Dusowskie, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
P. Pasterski
4 os.
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
30 listopad 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
P. Pasterski
2 ad., 3 juv.
Pierwiosnek syberyjski
Phylloscopus collybita tristis
30 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.

3 stw. na Podkarpaciu!
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
30 listopad 2019 Jamnica, pow. tarnobrzeski S. Watras 2 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
30 listopad 2019 Jamnica, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Uhla
Melanitta fusca
30 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 1 os. nadal
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
30 listopad 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
30 listopad 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
30 listopad 2019 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 7 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
30 listopad 2019 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
30 listopad 2019 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 2 os.
Uhla
Melanitta fusca
29 listopad 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 2 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
29 listopad 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
28 listopad 2019 Jezioro Tarnobrzeskie A. Hudy 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
28 listopad 2019 Jezioro Tarnobrzeskie A. Hudy 4 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
28 listopad 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 40 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
26 listopad 2019 Jamnica, pow. tarnobrzeski S. Watras 2 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
26 listopad 2019 Jamnica, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
25 listopad 2019 Niemstów, pow. lubaczowski J. Grzybek 1 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
24 listopad 2019 Sośnica, pow. jarosławski P. Kunowski 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
24 listopad 2019 Chałupki Dusowskie, pow. przemyski P. Kunowski 2 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
24 listopad 2019 Radymno, pow. jarosławski P. Kunowski 3 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stelatta
24 listopad 2019 Radymno, pow. jarosławski P. Kunowski 2 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
24 listopad 2019 Rzeszów A. Kut
M. Materna
1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
24 listopad 2019 Mokrzec, pow. dębicki K. Krasoń
R. Szczerbik
3 f.
Ogorzałka
Aythya marila
24 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski D. Pszczoła 2 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
24 listopad 2019 Błażkowa, pow. jasielski D. Pszczoła 1 os. nadal
Rzepołuch
Linaria flavirostris
24 listopad 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 60 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
24 listopad 2019 Łukowa, pow. leżajski J. Grzybek 16 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
24 listopad 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Ohar
Tadorna tadorna
24 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 2 os. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
24 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 2 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
24 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 2 ad. + 7 juv. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
24 listopad 2019 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 2 os.
Ohar
Tadorna tadorna
23 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski S. Watras 2 os. nadal
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
23 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski S. Watras 2 ad. + 7 juv. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stelatta
23 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski S. Watras 2 os.
Ogorzałka
Aythya marila
23 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski S. Watras 2 os.
Lodówka
Clangula hyemalis
23 listopad 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski J. Grzybek
T. Sobuś
1 f.
Siewnica
Pluvialis squatarola
23 listopad 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski J. Grzybek
T. Sobuś
1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
23 listopad 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski J. Grzybek
T. Sobuś
2 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
23 listopad 2019 Jezioro Tarnobrzeskie J. Grzybek
T. Sobuś
3 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
23 listopad 2019 Trzciana, pow. rzeszowski P. Kunowski ~25 os.
Ogorzałka
Aythya marila
23 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
D. Pszczoła
2 os. nadal
Ohar
Tadorna tadorna
21 listopad 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędziszow. S. Kuczmarski 2 os.
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
21 listopad 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Wilk 3 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
21 listopad 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały ~30 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
21 listopad 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 2 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
19 listopad 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 2 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
19 listopad 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
19 listopad 2019 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 3 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
19 listopad 2019 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 2 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
19 listopad 2019 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 3 os.
Drzemlik
Falco columbarius
17 listopad 2019 Stubno, pow. przemyski P. Kunowski 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
17 listopad 2019 Chałupki Dusowskie, pow. przemyski P. Kunowski 1 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
17 listopad 2019 Trzciana, pow. rzeszowski S. Kuczmarski 3 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
17 listopad 2019 Wrocanka, pow. krośnieński P. Guzik 11 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
17 listopad 2019 Wrocanka, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
17 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
D. Pszczoła
S. Misiołek
S. Strugała
2 os. nadal
Srokosz stepowy
Lanius ex. homeyeri
17 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
D. Pszczoła
S. Misiołek
S. Strugała
1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
17 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
D. Pszczoła
S. Misiołek
S. Strugała
1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
17 listopad 2019 Błażkowa, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
D. Pszczoła
S. Misiołek
S. Strugała
1 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
17 listopad 2019 Sieniawa, pow. krośnieński M. Kapłon 1 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
17 listopad 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały 27 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
16 listopad 2019 Rzeszów P. Kawa 1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
16 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek
D. Pszczoła
2 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
16 listopad 2019 Błażkowa, pow. jasielski Z. Niziołek
D. Pszczoła
1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
16 listopad 2019 Starzawa, pow. przemyski A. i A. Janowscy 7 os.
Ohar
Tadorna tadorna
16 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 1 ad. + 1 juv.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
16 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 1 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
16 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 2 ad. + 7 juv.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
16 listopad 2019 Czarna Sędziszowska, pow. ropcz.-sędzisz. T. Mazurkiewicz
K. Paryś
Ł. Janocha
1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
15 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 2 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
15 listopad 2019 Wrocanka, pow. krośnieński D. Stasiowski 6 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
14 listopad 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
14 listopad 2019 Wrocanka, pow. krońnieński D. Stasiowski 5 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
14 listopad 2019 Rzeszów Ł. Janocha 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
14 listopad 2019 Rzeszów Ł. Janocha 1 os. nadal
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
13 listopad 2019 Rzeszów A. Kut 2 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
13 listopad 2019 Rzeszów A. Kut 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
13 listopad 2019 Rzeszów A. Kut 1 os. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
13 listopad 2019 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 3 os.
Podgorzałka
Aythya nyroca
13 listopad 2019 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
13 listopad 2019 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 2 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
12 listopad 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
11 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 2 os.
Uhla
Melanitta fusca
11 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 1 os.
Ohar
Tadorna tadorna
11 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 1 juv. nadal
Rzepołuch
Linaria flavirostris
11 listopad 2019 Pysznica, pow. stalowowolski P. Flis cn. 20 os.
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
11 listopad 2019 Starzawa, pow. przemyski P. Kunowski
S. Kuczmarski
3 os.
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
11 listopad 2019 Barycz, pow. przemyski P. Kunowski
S. Kuczmarski
2 ad. + 3 juv.
Siewnica
Pluvialis squatarola
11 listopad 2019 Starzawa, pow. przemyski A. i A. Janowscy 8 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
9 listopad 2019 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 2 os.
Srokosz stepowy
Lanius excubitor homeyeri
9 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
D. Pszczoła
1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
9 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
D. Pszczoła
1 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
6 listopad 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
8 listopad 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 24 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
4 listopad 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 9 os.
Rzepołuch
Linaria flavirostris
4 listopad 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 9 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
3 listopad 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
3 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
D. Pszczoła
1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
3 listopad 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
D. Pszczoła
2 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
3 listopad 2019 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 1 os.
Mandarynka
Aix galericulata
2 listopad 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 f.
Ohar
Tadorna tadorna
2 listopad 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski
P. Morawiec
1 juv.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
2 listopad 2019 Rzeszów T. Mazurkiewicz
i inni
1 os. nadal
Drzemlik
Falco columbarius
2 listopad 2019 Besko, pow. sanocki P. Kunowski 1 os.
Szlachar
Mergus serrator
30 październik 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 3 f.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
30 październik 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os. nadal
Drzemlik
Falco columbarius
29 październik 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
27 październik 2019 Brzóza Królewska, pow. leżajski R. Dworak 1 os. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
27 październik 2019 Rzeszów T. Mazurkiewicz 1 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
27 październik 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
1 os. nadal
Siewnica
Pluvialis squatarola
27 październik 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński P. Kunowski
D. Stasiowski
3 os. nadal
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
27 październik 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński P. Kunowski
D. Stasiowski
1 os. nadal
Drzemlik
Falco columbarius
27 październik 2019 Wzdów/Besko, pow. krośnieński/sanocki P. Kunowski 2 os.
Drzemlik
Falco columbarius
26 październik 2019 Wzdów i Wróblik Szlachecki, pow. brzoz./krośnie. K. Paryś
Z. Niziołek
D. Stasiowski
1 os.
1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
26 październik 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński K. Paryś
Z. Niziołek
D. Stasiowski
3 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
26 październik 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński K. Paryś
Z. Niziołek
D. Stasiowski
1 os. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
24 październik 2019 Brzóza Królewska, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
24 październik 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
20 październik 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. R. Szczerbik 1 os. nadal
Siewnica
Pluvialis squatarola
19 październik 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. T. Mazurkiewicz 1 os. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
19 październik 2019 Rzeszów A. Kut 1 os. nadal
Drzemlik
Falco columbarius
18 październik 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Drzemlik
Falco columbarius
16 październik 2019 Miejsce Piastowe, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Drzemlik
Falco columbarius
15 październik 2019 Wrocanka, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Drzemlik
Falco columbarius
15 październik 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
15 październik 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
15 październik 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. P. Kunowski 1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
14 październik 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 5 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
14 październik 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
14 październik 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
14 październik 2019 Rzeszów M. Materna 1 os. nadal
Orlica
Ichthyaetus ichthyaetus
13 październik 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
R. Dworak
P. Pasterski
K. Paryś
P. Kunowski
1 imm.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
12 październik 2019 Rzeszów T. Mazurkiewicz 1 os. nadal
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
11 październik 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
10 październik 2019 Rzeszów R. Pitucha
Ł. Janocha
1 os. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
9 październik 2019 Rzeszów S. Kuczmarski 1 os. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
8 październik 2019 Rzeszów Ł. Janocha i inni 1 os. nadal
Piaskowiec
Calidris alba
7 październik 2019 Tarnobrzeg, rz. Wisła S. Watras 2 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
6 październik 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 3 os.
Szlachar
Mergus serrator
6 październik 2019 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
6 październik 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
6 październik 2019 Rzeszów M. Ostański 1 os.
Podróżniczek
Luscinia svecica
5 październik 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Mazurkiewicz i inni 1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
14 październik 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędzisz. T. Wilk 1 os.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
4 październik 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Wilk 1 os.
Szlachar
Mergus serrator
4 październik 2019 Sośnica Brzeg, pow. jarosławski T. Wilk 1 f.
Drzemlik
Falco columbarius
4 październik 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os. nadal
Markaczka
Melanitta nigra
1 październik 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek
K. Paryś
później
D. Stasiowski
1 m.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
1 październik 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek
K. Paryś
później
D. Stasiowski
1 m. nadal
Drzemlik
Falco columbarius
1 październik 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os. nadal
Drzemlik
Falco columbarius
1 październik 2019 Wrocanka pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
1 październik 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Drzemlik
Falco columbarius
30 wrzesień 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
30 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 2 os.
Orlica
Ichthyaetus ichthyaetus
29 wrzesień 2019 Starzawa, pow. przemyski M. Ostański
T. Sobuś
1 imm.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
29 wrzesień 2019 Starzawa, pow. przemyski M. Ostański
T. Sobuś
1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
29 wrzesień 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
1 ad.
Drzemlik
Falco columbarius
29 wrzesień 2019 Błędowa Zgłobieńska, pow. rzeszowski A. i A. Janowscy 1 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
27 września 2019 Mokrzec, pow. dębicki J. Dołęga 1 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
24 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Podgorzałka
Aythya nyroca
24 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Siewnica
Pluvialis squatarola
24 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Drzemlik
Falco columbarius
24 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
23 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Podgorzałka
Aythya nyroca
23 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Siewnica
Pluvialis squatarola
22 wrzesień 2019 Ulanów, pow. niżański Ł. Cudziło 1 os.
Sokół wędrowny
22 wrzesień 2019 Starzawa, pow. przemyski P. Kunowski 1 os.
Podgorzałka
Aythya nyroca
22 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Mewa czarnogłowa
Larus melanocephalus
20 wrzesień 2019 Zalew w Rzeszowie T. Mazurkiewicz 1 imm.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
15 wrzesień 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Podróżniczek
Luscinia svecica
15 wrzesień 2019 Skołyszyn, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Kania czarna
Milvus migrans
14 wrzesień 2019 Wrocanka, pow. krośnieński W. Guzik 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
13 wrzesień 2019 Pysznica, pow. stalowowolski P. Flis 3 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
12 wrzesień 2019 Bartoszów, pow. krośnieński J. Mendrala 1 os.
Kropiatka
Porzana porzana
10 wrzesień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Świątek
S. Watras
1 ad.
Sokół wędrowny
10 wrzesień 2019 Nowa Sarzyna, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
10 wrzesień 2019 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski
Ł. Janocha
1 juv. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
9 wrzesień 2019 Boguchwała, pow. rzeszowski P. Zderski 1 juv.
Kobczyk
Falco vespertinus
9 wrzesień 2019 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 1 juv.
Płatkonóg szydłodzioby
Pharalopus lobatus
8 wrzesień 2019 Posada Zarszyńska, pow. sanocki D. Stasiowski 1 juv.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
8 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
8 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
8 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Piaskowiec
Calidris alba
8 wrzesień 2019 Skołyszyn, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
1 os. nadal
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
8 wrzesień 2019 Boguchwała, pow. rzeszowski T. Mazurkiewicz 1 juv.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
8 wrzesień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski A. Gerersdorf
P. Warzecha
1 juv.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
7 wrzesień 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś 11 os.
Piaskowiec
Calidris alba
7 wrzesień 2019 Skołyszyn, pow. jasielski K. Paryś 1 os. nadal
Kania czarna
Milvus migrans
7 wrzesień 2019 Karlików, pow. sanocki S., B. i L. Kuczmarscy
i inni
1 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
6 wrzesień 2019 Wzdów, pow. brzozowski D. Stasiowski 1 juv. nadal
Piaskowiec
Calidris alba
6 wrzesień 2019 Skołyszyn, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
5 wrzesień 2019 Zarzecze, pow. rzeszowski T. Mazurkiewicz 1 juv.
Mornel
Charadrius morinellus
5 wrzesień 2019 Kosina, pow. łańcucki S. Watras 1 juv.
Kobczyk
Falco vespertinus
5 wrzesień 2019 Rzędzianowice, pow. mielecki T. Świątek 1 juv.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
4 wrzesień 2019 Osadniki Cukrowni w Ostrowie T. Świątek
T. Mazurkiewicz
P. Kunowski
1 juv.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
2 wrzesień 2019 Rzeszów A. Kośmicki 1 juv.
Zielonka
Porzana parva
2 wrzesień 2019 Rzeszów A. Kośmicki 1 juv. nadal
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
2 wrzesień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński Ł. Janocha
D. Stasiowski
W. Guzik
1 os. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
2 wrzesień 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 juv.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
1 wrzesień 2019 Mielec - 1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
31 sierpień 2019 Barycz, pow. przemyski J. i M. Dołęga 1 os.
Zielonka
Porzana parva
31 sierpień 2019 Rzeszów M. Materna 2 juv.
Kobczyk
Falco vespertinus
31 sierpień 2019 Wydrza, pow. tarnobrzeski H. Krupa 1 m.
Kobczyk
Falco vespertinus
31 sierpień 2019 Stare Miasto k. Leżajska, pow. leżajski G. Biały 1 juv.
Kobczyk
Falco vespertinus
31 sierpień 2019 Łukowa, pow. leżajski G. Biały 1 juv.
Kobczyk
Falco vespertinus
31 sierpień 2019 Wrocanka, pow. krośnieński W. Guzik 1 juv.
Kobczyk
Falco vespertinus
30 sierpień 2019 Boguchwała, pow. rzeszowski J. i M. Dołęga 1 juv.
Sokół wędrowny
30 sierpień 2019 Besko, pow. sanocki W. Guzik
T. Świątek
1 juv.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
30 sierpień 2019 Wzdów, pow. brzozowski W. Guzik
T. Świątek
1 juv.
Kobczyk
Falco vespertinus
30 sierpień 2019 Besko, pow. sanocki W. Guzik
T. Świątek
1 juv. i 1 m.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
28 sierpień 2019 Rożniaty, pow. mielecki A. Hudy 1 os.
Błotniak stepowy
Circus macrourus
28 sierpień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 m.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
28 sierpień 2019 Siedliska, pow. rzeszowski S. Kuczmarski 1 juv.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
27 sierpień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński Ł. Janocha 1 os. nadal
Hełmiatka
Netta rufina
27 sierpień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os
Płatkonóg szydłodzioby
Pharalopus lobatus
25 sierpień 2019 Starzawa, pow. przemyski G. Grygoruk
i inni
1 juv.
Kobczyk
Falco vespertinus
24 sierpień 2019 Zarszyn - Besko, pow. sanocki K. Krasoń
D. Stasiowski
3 juv.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
24 sierpień 2019 Mokrzec, pow. dębicki K. Paryś
Z. Niziołek
1 juv.
Kobczyk
Falco vespertinus
21 sierpień 2019 Nowa Sarzyna, pow. leżajski G. Biały 1 juv.
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
20 sierpień 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędziszowski T. Świątek 1 os. nadal
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
20 sierpień 2019 Rzeszów Ł. Janocha 1 os. nadal
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
18 sierpień 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędziszowski R. Szczerbik
K. Krasoń
1 os. nadal
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
18 sierpień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
17 sierpień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński K. Paryś
Z. Niziołek
1 os. nadal
Płatkonóg szydłodzioby
Pharalopus lobatus
15 sierpień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
D. Stasiowski
1 juv.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
15 sierpień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
D. Stasiowski
1 os. nadal
Kobczyk
Falco vespertinus
15 sierpień 2019 Besko, pow. sanocki W. Guzik
D. Stasiowski
1 juv.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
15 sierpień 2019 Korniaktów, pow. łańcucki D. Leja 1 os.
Zielonka
Porzana parva
15 sierpień 2019 Rzeszów M. Materna 1 juv.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
15 sierpień 2019 Rzeszów M. Materna 2 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
15 sierpień 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
P. Pasterski
K. Paryś
P. Kunowski
S. Kuczmarski
1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
15 sierpień 2019 Barycz, pow. brzozowski T. Mazurkiewicz
P. Pasterski
K. Paryś
P. Kunowski
S. Kuczmarski
2 os.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
15 sierpień 2019 Ropczyce, pow. ropcz.-sędziszowski R. Dworak 1 juv.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
13 sierpień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os. nadal
Hełmiatka
Netta rufina
13 sierpień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 f. nadal
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
13 sierpień 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędziszowski T. Świątek
S. Watras
1 os. nadal
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
13 sierpień 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędziszowski T. Świątek
S. Watras
1 juv.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
12 sierpień 2019 Wołkowyja, pow. leski G. Neubauer
Magdalena Zagalska-Neubauer
Szymon Drobniak
4 os.
Hełmiatka
Netta rufina
11 sierpień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Świątek
S. Watras
1 f.
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
11 sierpień 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędziszowski P. Kunowski 2 os.
Uszatka błotna
Asio flammeus
10 sierpień 2019 Zarszyn, pow. sanocki W. Guzik
P. Guzik
T. Mazurkiewicz
M. Baran
D. Stasiowski
1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
10 sierpień 2019 Besko, pow. sanocki W. Guzik
P. Guzik
T. Mazurkiewicz
M. Baran
D. Stasiowski
1 juv.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
10 sierpień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
P. Guzik
T. Mazurkiewicz
M. Baran
D. Stasiowski
1 os. nadal
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
10 sierpień 2019 Korniaktów, pow. łańcucki A. Sacała 1 os.
Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
9 sierpień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Kraska
Coracias garrulus
8 sierpień 2019 Wyszowatka, pow. jasielski K. Krasoń 1 os. nadal
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
4 sierpień 2019 Rzeszów B. Pachla 1 os. nadal
Płatkonóg szydłodzioby
Pharalopus lobatus
4 sierpień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski R. Dworak
P. Kunowski
2 os.
Rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
4 sierpień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski R. Dworak
P. Kunowski
1 ad.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
4 sierpień 2019 Ostrów, pow. ropcz.-sędziszowski R. Szczerbik
R. Sypień
cn. 2 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
2 sierpień 2019 Rzeszów P. Kunowski 1 os. nadal
Czapla nadobna
Egretta garzetta
2 sierpień 2019 Radymno, pow. jarosławski P. Welcz 1 os.
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
31 lipiec 2019 Rzeszów B. Rzerzycha 1 os. nadal
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
30 lipiec 2019 Rzeszów T. Mazurkiewicz
A. Zaleszczotek
1 os. nadal
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
29 lipiec 2019 Rzeszów O. Wąsowicz
M. Cisek
1 os. nadal
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
28 lipiec 2019 Rzeszów M. Materna 1 os.
Kraska
Coracias garrulus
28 lipiec 2019 Wyszowatka, pow. jasielski M. Bojarowski 1 os.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
17 lipiec 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Kobylas 1 os. nadal
Ślepowron
Nycticorax nycticorax
14 lipiec 2019 Niżna Łąka, pow. krośnieński P. Guzik 1 os.
Kazarka rdzawa
Tadorna ferruginea
14 lipiec 2019 Osadniki Cukrowni w Ropczycach J. i M. Dołęga 1 os.

3 stw. na Podkarpaciu!
Sokół wędrowny
5 lipiec 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński Ł. Janocha 1 juv.
Rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
1 lipiec 2019 Dąbrówka, pow. jasielski Z. Niziołek 1 ad.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
30 czerwiec 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski R. Dworak
P. Kunowski
1 os.
Podróżniczek
Luscinia svecica
30 czerwiec 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski R. Dworak
P. Kunowski
1 juv.
Gadożer
Circaetus gallicus
29 czerwiec 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Czapla modronosa
Ardeola ralloides
29 czerwiec 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski A. i A. Janowscy
T. Kobylas
1 os. nadal
Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
29 czerwiec 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Czapla modronosa
Ardeola ralloides
28 czerwiec 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras

później T. Świątek
1 os.

3 stw. na Podkarpaciu!
Gadożer
Circaetus gallicus
27 czerwiec 2019 Krajowice, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Podróżniczek
Luscinia svecica
23 czerwiec 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski P. Kunowski
S. Kuczmarski
1 para
Kurhannik
Buteo rufinus
22 czerwiec 2019 Pielnia, pow. sanocki P. Malczyk
W. Janecki
1 ad.
Pasterz
Pastor roseus
17 czerwiec 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad.

6 stw. na Podkarpaciu!
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
17 czerwiec 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Gadożer
Circaetus gallicus
16 czerwiec 2019 Niżna Łąka, pow. krośnieński W. Guzik
P. Guzik
1 os.
Kania czarna
Milvus migrans
16 czerwiec 2019 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 1 os.
Świergotek polny
Anthus campestris
16 czerwiec 2019 Maziarnia, pow. stalowowolski Ł. Cudziło 1 os.
Zaroślówka
Acrocephalus dumetorum
14 czerwiec 2019 Łubno Szlacheckie, pow. jasielski T. Mazurkiewicz
H. Kamecki
K. Paryś
P. Pasterski
1 m. nadal
Czapla nadobna
Egretta garzetta
14 czerwiec 2019 Boguchwała, pow. rzeszowski J. Dołęga 2 os.
Zaroślówka
Acrocephalus dumetorum
10 czerwiec 2019 Łubno Szlacheckie, pow. jasielski D. Stasiowski 1 m. nadal
Zaroślówka
Acrocephalus dumetorum
9 czerwiec 2019 Łubno Szlacheckie, pow. jasielski P. Kunowski 1 m. nadal
Kania czarna
Milvus migrans
9 czerwiec 2019 Czeluśnica, pow. jasielski A. Janowska 1 os.
Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
9 czerwiec 2019 Targowiska, pow. krośnieński W. Guzik
P. Guzik
1 m.
Zaroślówka
Acrocephalus dumetorum
8 czerwiec 2019 Łubno Szlacheckie, pow. jasielski W. Guzik
P. Guzik
1 m.

3 stw. na Podkarpaciu!
Ortolan
Emberiza hortulana
7 czerwiec 2019 Kamień, pow. rzeszowski D. Sikora 1 m.
Zielonka
Porzana parva
6 czerwiec 2019 Jamnica, pow. tarnobrzeski D. Sikora 1 os.
Ortolan
Emberiza hortulana
4 czerwiec 2019 Cholewiana Góra, pow. niżański D. Sikora 1 m.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
3 czerwiec 2019 Zalew Czyste, pow. leżajski J. Grzybek 1 ad.
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
2 czerwiec 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 2 os.
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
2 czerwiec 2019 Mokrzec, pow. dębicki M. i J. Dołęga 5 os.
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
31 maj 2019 Sianki, pow. bieszczadzki M. Kowalski
K. Komarowska
1 m.
Sokół wędrowny
29 maj 2019 Rzeszów M. Filipek 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
29 maj 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski J. Grzybek 1 os.
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
29 maj 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski J. Grzybek 7 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
29 maj 2019 Jeziórko, pow. tanobrzeski J. Grzybek 1 ad.
Mandarynka
Aix galericulata
28 maj 2019 Siedliska, pow. rzeszowski M. i J. Dołęga 1 m. (od 16 maja)
Kamusznik
Arenaria interpres
26 maj 2019 Rzeszów Ł. Janocha
D. Bobrowicz
1 os.
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
26 maj 2019 Barycz, pow. przemyski P. Kunowski 1 os.
Kania czarna
Milvus migrans
26 maj 2019 Zarszyn, pow. sanocki W. Guzik
D. Stasiowski
1 os.
Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
26 maj 2019 Szczepańcowa, pow. krośnieński W. Guzik
P. Guzik
1 m.
Syczek
Otus scops
25 maj 2019 pow. krośnieński, Podkarpackie W. Guzik
P. Guzik
1 m.
Wójcik
Phylloscopus trochiloides
25 maj 2019 Dołżyca, pow. sanocki J. Grzybek 1 m.
Kobczyk
Falco vespertinus
25 maj 2019 Rzeszów M. Materna 1 os.
Piaskowiec
Calidris alba
25 maj 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
1 os.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
25 maj 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
1 os.
Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
25 maj 2019 Besko, pow. sanocki W. Guzik
P. Guzik
1 m.
Orlica
Ichthyaetus ichthyaetus
22 maj 2019 Starzawa, pow. przemyski Knud Pedersen
P. Tadeusz
i inni
1 imm.
Płatkonóg płaskodzioby
Pharalopus fulicarius
22 maj 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.

1 stw. na Podkarpaciu!
Ślepowron
Nycticorax nycticorax
20 maj 2019 Dębica R. Szczerbik
R. Sypień
1 os.
Sokół wędrowny
20 maj 2019 Boguchwała, pow. rzeszowski J. Dołęga 1 os.
Syczek
Otus scops
19 maj - 03 czerwiec 2019 pow. jasielski, Podkarpackie P. Wyderka

oraz
W. Guzik
P. Guzik
R. Szczerbik
R. Sypień
1 para (!)


Para ptaków w dziupli - kopulacja - lęg bez sukcesu - dziupla zajęta przez szpaki!
Nur czarnoszyi
Gavia arcitca
19 maj 2019 Mokrzec, pow. dębicki P. Kunowski 1 os.
Żwirowiec nieoznaczony
Glareola sp.
18 maj 2019 Stubno, pow. przemyski Ł. Cudziło 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
18 maj 2019 Mokrzec, pow. dębicki R. Sypień 1 os.
Szczudłak
Himantopus himantopus
18 maj 2019 Starzawa, pow. przemyski Ł. Cudziło 1m. + 2f.
Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
18 maj 2019 Sośnica-Brzeg, pow. jarosławski Ł. Cudziło 1 m.
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
18 maj 2019 Barycz, pow. przemyski Ł. Cudziło 1 os.
Ślepowron
Nycticorax nycticorax
18 maj 2019 Starzawa, pow. przemyski Ł. Cudziło 1 os.
Zielonka
Porzana parva
18 maj 2019 Starzawa, pow. przemyski Ł. Cudziło 1 os.
Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
18 maj 2019 Jasionka, pow. rzeszowski R. Dworak 3 os.
Ohar
Tadorna tadorna
18 maj 2019 Osadniki Cukrowni w Ostrowie T. Mazurkiewicz
K. Paryś
S. Kuczmarski
M. Materna
2 os.
Ślepowron
Nycticorax nycticorax
17 maj 2019 Rzeszów Ł. Janocha 1 os.
Zielonka
Porzana parva
16 maj 2019 Moczary, pow. lubaczowski G. Biały 1 os.
Podgorzałka
Aythya nyroca
16 maj 2019 Nowy Lubliniec, pow. lubaczowski G. Biały 3 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
16 maj 2019 Nowy Lubliniec, pow. lubaczowski G. Biały 1m. + 1f.
Szablodziób
Recurvirostra avosetta
16 maj 2019 - S. Kuczmarski

później
P. Kunowski
2 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
12 maj 2019 Radymno, pow. jarosławski M. Filipek 2 os.
Podgorzałka
Aythya nyroca
12 maj 2019 Radymno, pow. jarosławski M. Filipek 2 os.
Terekia
Xenus cinereus
11 maj 2019 Hurko, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
1 os.
Warzęcha
Platalea leucorodia
11 maj 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
11 maj 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
3 os.
Szczudłak
Himantopus himantopus
11 maj 2019 Powiat jarosławski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
2 os.
Ślepowron
Nycticorax nycticorax
11 maj 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
1 os.
Piaskowiec
Calidris alba
11 maj 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
1 os.
Ostrygojad
Haematopus ostralegus
11 maj 2019 Padew Narodowa, pow. mielecki T. Świątek
A.Kut
R. Dworak
R. Szczerbik
4 os.
Ślepowron
Nycticorax nycticorax
11 maj 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski W. Guzik
P. Guzik
D. Stasiowski
1 os.
Zielonka
Porzana parva
11 maj 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski W. Guzik
P. Guzik
D. Stasiowski
1 os.
Czapla nadobna
Egretta garzetta
11 maj 2019 Radymno, pow. jarosławski P. Kunowski
S. Kuczmarski
Ł. Janocha
4 os.
Podgorzałka
Aythya nyroca
11 maj 2019 Radymno, pow. jarosławski P. Kunowski
S. Kuczmarski
Ł. Janocha
2 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
11 maj 2019 Grębów, pow. tanobrzeski P. Kunowski
S. Kuczmarski
Ł. Janocha
1 ad.
Szczudłak
Himantopus himantopus
11 maj 2019 Powiat jarosławski P. Kunowski
S. Kuczmarski
Ł. Janocha
2 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
11 maj 2019 Niemstów, pow. lubaczowski P. Kunowski
S. Kuczmarski
Ł. Janocha
2 os.
Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
11 maj 2019 Budy łańcuckie, pow. łańcucki A. Sacała 1 os.
Świergotek polny
Anthus campestris
11 maj 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Terekia
Xenus cinereus
7 maj 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski M. Charymski 1 os. nadal
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
6 maj 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 m. + 1f.
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
6 maj 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 m.
Terekia
Xenus cinereus
6 maj 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski Ł. Bednarz
K. Anton
1 os. nadal
Terekia
Xenus cinereus
5 maj 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras

później
P. Kunowski
S. Kuczmarski
Ł. Janocha
1 os.
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
5 maj 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski P. Kunowski
S. Kuczmarski
Ł. Janocha
1 ad.
Ohar
Tadorna tadorna
5 maj 2019 Przecław, pow. mielecki K. Krasoń 1 ad.
Zielonka
Porzana parva
4 maj 2019 Cieszanów, pow. lubaczowski P. Kawa 2 m.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
3 maj 2019 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
1 os. nadal
Kania czarna
Milvus migrans
2 maj 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
1 maj 2019 Tarnawa Niżna, pow. bieszczadzki T. Wilk 1 m.
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
1 maj 2019 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek

później
K. Paryś
S. Strugała
M. Skruch
D. Pszczoła
3 os.
Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
1 maj 2019 Dębowiec, pow. jasielski K. Paryś 1 m.
Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
1 maj 2019 Jasionka, pow. rzeszowski R. Dworak 1 m.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
1 maj 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
P. Guzik
D. Stasiowski
1 ad.
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
1 maj 2019 Besko, pow. sanocki W. Guzik
P. Guzik
D. Stasiowski
1 f.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
1 maj 2019 Besko, pow. sanocki W. Guzik
P. Guzik
D. Stasiowski
1 ad.
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
1 maj 2019 Posada Zarszyńska, pow. sanocki W. Guzik
P. Guzik
D. Stasiowski
1 m.
Kania czarna
Milvus migrans
1 maj 2019 Odrzechowa, pow. sanocki W. Guzik
P. Guzik
D. Stasiowski
1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
1 maj 2019 Babule, pow. mielecki D. Chrabąszcz 13 os.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
1 maj 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Szczudłak
Himantopus himantopus
1 maj 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad.
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
1 maj 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
1 maj 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad.
Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
1 maj 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad.
Dubelt
Gallinago media
30 kwiecień 2019 Krosno W. Guzik
P. Guzik
1 os.
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
29 kwiecień 2019 Besko, pow. sanocki W. Guzik
D. Stasiowski
2 m.
Mornel
Charadrius morinellus
29 kwiecień 2019 Wrocanka, pow. krośnieński W. Guzik
P. Guzik
6 os.
Orzeł cesarski
Aquila heliaca
28 kwiecień 2019 Czystogarb, pow. sanocki J. Grzybek 1 imm.
Srokosz stepowy
Lanius excubitor homeyeri
28 kwiecień 2019 Łukawiec, pow. rzeszowski S. Kuczmarski 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
28 kwiecień 2019 Wrocanka, pow. krośnieński W. Guzik 1 os.
Błotniak stepowy
Circus macrourus
28 kwiecień 2019 Wrocanka, pow. krośnieński W. Guzik 1 juv.
Dubelt
Gallinago media
28 kwiecień 2019 Łężany, pow. krośnieński W. Guzik
P. Guzik
D. Stasiowski
1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
28 kwiecień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
P. Guzik
D. Stasiowski
1 os.
Siwerniak
Anthus spinoletta
28 kwiecień 2019 Besko, pow. sanocki W. Guzik
P. Guzik
D. Stasiowski
1 os.
Ortolan
Emberiza hortulana
26 kwiecień 2019 Kamień, pow. rzeszowski D. Sikora 2 m.
Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
25 kwiecień 2019 Miejsce Piastowe, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 m.
Zielonka
Porzana parva
25 kwiecień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski D. Sikora 1 os.
Kobczyk
Falco vespertinus
25 kwiecień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski D. Sikora 1 m.
Podgorzałka
Aythya nyroca
25 kwiecień 2019 Babule, pow. mielecki A. Hudy 5 m.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
25 kwiecień 2019 Babule, pow. mielecki A. Hudy 1 ad.
Kobczyk
Falco vespertinus
25 kwiecień 2019 Pysznica, pow. stalowowolski P. Flis 1 f.
Drzemlik
Falco columbarius
22 kwiecień 2019 Pysznica, pow. stalowowolski P. Flis 1 os.
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
22 kwiecień 2019 Grębów, pow. tarnobrzeski S. Watras
P. Rehak
1 os.
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
19 kwiecień 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Wilk 1 os.
Drzemlik
Falco columbarius
18 kwiecień 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 m.
Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
17 kwiecień 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 3 os.
Mewa czarnogłowa
Larus melanocephalus
17 kwiecień 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 2 os.
Bekasik
Lymnocryptes minimus
17 kwiecień 2019 Klimkówka, pow. krośnieński T. Światek 4 os.
Mandarynka
Aix galericulata
16 kwiecień 2019 Wróblowa, pow. jasielski Z. Niziołek 1 para
Podróżniczek
Luscinia svecica
16 kwiecień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały 1 m.
Kania ruda
Milvus milvus
15 kwiecień 2019 Boguchwała, pow. rzeszowski J. Dołęga 1 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
10 kwiecień 2019 Lubliniec, pow. lubaczowski G. Biały 2 ad.
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
10 kwiecień 2019 Lubliniec, pow. lubaczowski G. Biały 1 os.
Uhla
Melanitta fusca
9 kwiecień 2019 Jezioro Tarnobrzeskie S. Kuczmarski 6 os.
nadal
Podróżniczek
Luscinia svecica
8 kwiecień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski M. Charymski 1 os.
Siwerniak
Anthus spinoletta
8 kwiecień 2019 Klimkówka, pow. krośnieński D. Stasiowski 2 os.
Bekasik
Lymnocryptes minimus
8 kwiecień 2019 Klimkówka, pow. krośnieński D. Stasiowski cn. 8 os.
Bekasik
Lymnocryptes minimus
7 kwiecień 2019 Klimkówka, pow. krośnieński W. Guzik 1 os.
Siwerniak
Anthus spinoletta
7 kwiecień 2019 Klimkówka, pow. krośnieński W. Guzik 1 os.
Zielonka
Porzana parva
7 kwiecień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Matyjasiak
M. Piasecki
1 os.
Podróżniczek
Luscinia svecica
7 kwiecień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Matyjasiak
M. Piasecki
2 os.
Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
6 kwiecień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski A. Gerersdorf 1 os.
Kormoran mały
Microcarbo pygmeus
6 kwiecień 2019 Lipiny, pow. dębicki R. Sypień 1 os.
Podróżniczek
Luscinia svecica
4 kwiecień 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski G. Biały 1 m.
Uhla
Melanitta fusca
31 marzec 2019 Jezioro Tarnobrzeskie M. Jantarski 6 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
31 marzec 2019 Jezioro Tarnobrzeskie M. Jantarski 1 os.
Mandarynka
Aix galericulata
31 marzec 2019 Krajowice, pow. jasielski K. Paryś 1 f.
Mandarynka
Aix galericulata
30 marzec 2019 Dąbrówka, pow. jasielski Z. Niziołek 1 m. + 1f.
Sterniczka jamajska
Oxyura jamaicensis
29 marzec 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski K. Czajowski
K. Matusik
A. Chwierut
1 m. nadal
Drozd obrożny
Turdus torquatus
24 marzec 2019 Posada Zarszyńska, pow. sanocki D. Stasiowski 1 os.
Mewa żółtonoga
Larus fuscus
24 marzec 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 ad.
Mandarynka
Aix galericulata
24 marzec 2019 Dąbrówka, pow. jasielski Z. Niziołek 1 os.
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
23 marzec 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
W. Guzik
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
S. Kuczmarski
P. Kunowski
T. Krzysztyński
R. Dworak
D. Stasiowski
1 os.
Bernikla białolica
Branta leucopsis
23 marzec 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
W. Guzik
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
S. Kuczmarski
P. Kunowski
T. Krzysztyński
R. Dworak
D. Stasiowski
2 os.
Mewa romańska
Larus michahellis
23 marzec 2019 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
W. Guzik
K. Paryś
H. Kamecki
P. Pasterski
S. Kuczmarski
P. Kunowski
T. Krzysztyński
R. Dworak
D. Stasiowski
2 ad.
Ohar
Tadorna tadorna
19 marzec 2019 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 ad.
Bekasik
Lymnocryptes minimus
19 marzec 2019 Tarnogóra, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
17 marzec 2019 Sośnica, pow. jarosławski M. Filipek 1 ad.
Uszatka błotna
Asio flammeus
11 marzec 2019 Markuszowa, pow. strzyżowski M. Kut 1 os.
Bernikla białolica
Branta leucopsis
10 marzec 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski P. Bednarek 1 os. nadal
Bekasik
Lymnocryptes minimus
9 marzec 2019 Klimkówka, pow. krośnieński T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
K. Głód
P. Pasterski
D. Stasiowski
3 os.
Bernikla białolica
Branta leucopsis
8 marzec 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski Ł. Cudziło 1 os.
Szlachar
Mergus serrator
7 marzec 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 2 f.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
7 marzec 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
7 marzec 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 5 os.
Podgorzałka
Aythya nyroca
6 marzec 2019 Błażkowa, pow. jasielski Z. Niziołek 1 f. + 1m.
Orzeł cesarski
Aquila heliaca
2 marzec 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
D. Stasiowski
1 imm.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
2 marzec 2019 Wrocanka, pow. krośnieński P. Guzik 1 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
24 luty 2019 Niemstów, pow. lubaczowski M. Grabek 4 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
17 luty 2019 Niemstów, pow. lubaczowski P. Kunowski
S. Kuczmarski
2 ad.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
16 luty 2019 Pysznica, pow. stalowowolski S. Watras 36 os.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
12 luty 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 21 os.
Mandarynka
Aix galericulata
8 luty 2019 Dąbrówka, pow. jasielski Z. Niziołek 1m. + 1f.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
8 luty 2019 Pysznica, pow. stalowowolski P. Flis ~40 os.
Górniczek
Eremophila alepstris
3 luty 2019 Stary Lubliniec, pow. lubaczowski S. Aftyka
M. Korga
T. Kobylas
J. Mich
69 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
2 luty 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 33 os.
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
2 luty 2019 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski cn. 1 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
2 luty 2019 Wzdów, pow. brzozowski W. Guzik 1 os.
Sokół wędrowny
1 luty 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
1 luty 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały cn. 50 os.
Mandarynka
Aix galericulata
26 styczeń 2019 Wróblowa, pow. jasielski Z. Niziołek 1 f.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
24 styczeń 2019 Przychojec, pow. leżajski G. Biały cn. 20 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
20 styczeń 2019 Przychojec, pow. leżajski J. i M. Dołęga 1 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
20 styczeń 2019 Myczkowce, pow. leski M. Filipek 27 os.
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
20 styczeń 2019 Myczkowce, pow. leski M. Filipek 2 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
15 styczeń 2019 Nisko P. Flis 1 ad.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
6 styczeń 2019 Zgórsko, pow. mielecki A. Hudy 1 ad.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
4 styczeń 2019 Jeziórko, pow. tarnobrzeski D. Sikora 11 os.
Hełmiatka
Netta rufina
4 styczeń 2019 Jezioro Tarnobrzeskie D. Sikora 1 m.
Uhla
Melanitta fusca
4 styczeń 2019 Jezioro Tarnobrzeskie D. Sikora 4 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
4 styczeń 2019 Jezioro Tarnobrzeskie D. Sikora 2 os.
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
4 styczeń 2019 Mokrzec, pow. dębicki K. Krasoń 2 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
3 styczeń 2019 Pustynia, pow. dębicki K. Krasoń 1 ad.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
1 styczeń 2019 Myczkowce, pow. leski T. Wilk cn. 22 os.
Szlachar
Mergus serrator
1 styczeń 2019 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 f. nadal
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
1 styczeń 2019 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski cn. 20 os. nadal
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
30 grudzień 2018 Zgórsko, pow. mielecki A. Hudy 10 ad.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
30 grudzień 2018 Nowa Sarzyna, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Bekasik
Lymnocryptes minimus
30 grudzień 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik 1 os.
Szlachar
Mergus serrator
30 grudzień 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński K. Paryś
Z. Niziołek
D. Stasiowski
P. Kunowski
1 f. nadal
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
30 grudzień 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński K. Paryś
Z. Niziołek
2 ad.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
30 grudzień 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński K. Paryś
Z. Niziołek
1 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
30 grudzień 2018 Besko, pow. sanocki K. Paryś
Z. Niziołek
D. Stasiowski
P. Kunowski
24 os. nadal
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
30 grudzień 2018 Sośnica Brzeg, pow. jarosławski M. Filipek 2 ad.
Szlachar
Mergus serrator
29 grudzień 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
D. Stasiowski
1 f.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
29 grudzień 2018 Wrocanka, pow. krośnieński W. Guzik
D. Stasiowski
2 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
29 grudzień 2018 Besko, pow. sanocki W. Guzik
D. Stasiowski
24 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
28 grudzień 2018 Wrocanka, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
26 grudzień 2018 Jamnica, pow. tarnobrzeski S. Watras 9 os.
Uhla
Melanitta fusca
26 grudzień 2018 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 3 os.
Hełmiatka
Netta rufina
26 grudzień 2018 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 1 m.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
26 grudzień 2018 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 2 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
26 grudzień 2018 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
26 grudzień 2018 Jezioro Tarnobrzeskie S. Watras 2 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
22 grudzień 2018 Myczkowce, pow. leski T. Mazurkiewicz
i inni
19 os.
Łabędź niemy
Cygnus olor
22 grudzień 2018 Myczkowce, pow. leski T. Mazurkiewicz
i inni
515 os.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
16 grudzień 2018 Trzciana, pow. rzeszowski P. Kunowski 25 os.
Ogorzałka
Aythya marila
15 grudzień 2018 Rzeszów T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
M. Wilczek
1 m.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
15 grudzień 2018 Rzeszów T. Mazurkiewicz
K. Paryś
H. Kamecki
M. Wilczek
1 os.
Drzemlik
Falco columbarius
14 grudzień 2018 Besko, pow. sanocki W. Guzik 1 juv.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
13 grudzień 2018 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 4 os.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
11 grudzień 2018 Pysznica, pow. stalowowolski P. Flis cn. 5 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
9 grudzień 2018 Sudoły, pow. stalowowolski S. Watras 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
8 grudzień 2018 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Uhla
Melanitta fusca
8 grudzień 2018 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Ogorzałka
Aythya marila
8 grudzień 2018 Mokrzec, pow. dębicki D. Stasiowski 2 os. nadal
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
7 grudzień 2018 Przecław, pow. mielecki K. Krasoń 3 ad. + 4 juv.
Ogorzałka
Aythya marila
6 grudzień 2018 Mokrzec, pow. dębicki K. Krasoń 2 os.
Uhla
Melanitta fusca
6 grudzień 2018 Mokrzec, pow. dębicki K. Krasoń 18 os. nadal
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
4 grudzień 2018 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 30 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
3 grudzień 2018 Besko, pow. sanocki W. Guzik 2 os. nadal
Uhla
Melanitta fusca
3 grudzień 2018 Sieniawa, pow. krośnieński W. Guzik 1 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
2 grudzień 2018 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Uhla
Melanitta fusca
2 grudzień 2018 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
2 grudzień 2018 Jezioro Tarnobrzeskie I. Długosz 1 os.
Uhla
Melanitta fusca
2 grudzień 2018 Jezioro Tarnobrzeskie I. Długosz 2 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
2 grudzień 2018 Jezioro Tarnobrzeskie I. Długosz 1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
2 grudzień 2018 Jezioro Tarnobrzeskie I. Długosz 1 os.
Uhla
Melanitta fusca
1 grudzień 2018 Mokrzec, pow. dębicki T. Mazurkiewicz
T. Świątek
R. Szczerbik

później

K. Paryś
Z. Niziołek
cn. 19 os.
cn. 29 os.
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
1 grudzień 2018 Mokrzec, pow. dębicki T. Mazurkiewicz
T. Świątek
R. Szczerbik

później

K. Paryś
Z. Niziołek
8 os.
11 os.

Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
1 grudzień 2018 Mokrzec, pow. dębicki T. Mazurkiewicz
T. Świątek
R. Szczerbik

później

K. Paryś
Z. Niziołek
2 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
1 grudzień 2018 Mokrzec, pow. dębicki T. Mazurkiewicz
T. Świątek
R. Szczerbik
1 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
1 grudzień 2018 Besko, pow. sanocki D. Stasiowski 3 os.
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
30 listopad 2018 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 2 ad. + 3 juv.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
30 listopad 2018 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 6 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
29 listopad 2018 Ujazd, pow. jasielski Z. Niziołek 4 os.
Drzemlik
Falco columbarius
29 listopad 2018 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 1 os.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
29 listopad 2018 Przychojec, pow. leżajski G. Biały 51 os.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
29 listopad 2018 Nisko P. Flis ~30 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
29 listopad 2018 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 1 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
28 listopad 2018 Przecław, pow. mielecki K. Krasoń 1 ad.
Ogorzałka
Aythya marila
28 listopad 2018 Przecław, pow. mielecki K. Krasoń 3 os. nadal
Trznadelek
Emberiza pusilla
27 listopad 2018 Iwonicz, pow. krośnieński J. Mendrala 1 os.

Pierwsze stwierdzenie na Podkarpaciu! Ptak sfotografowany przy karmniku!
Nur rdzawoszyi
Gavia stelatta
27 listopad 2018 Lipie, pow. rzeszowski S. Kuczmarski 1 os.
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
27 listopad 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński P. Pasterski 1 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
25 październik 2018 Ujazd, pow. jasielski M. Skruch 1 ad. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
24 listopad 2018 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Nur rdzawoszyi
Gavia stelatta
24 listopad 2018 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 2 os.
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
24 listopad 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
24 listopad 2018 Ujazd, pow. jasielski K. Paryś
Z. Niziołek
1 os.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
22 listopad 2018 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski T. Świątek 16 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
21 listopad 2018 Przychojec, pow. leżajski T. Świątek
S. Watras
1 os.
Prawdopodobnie podgatunek "brookei"
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
21 listopad 2018 Wola Dalsza, pow. łańcucki S. Kuczmarski 1 os. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
21 listopad 2018 Wola Dalsza, pow. łańcucki S. Kuczmarski 1 os.
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
19 listopad 2018 Wrocanka, pow. krośnieński W. Guzik 19 os.
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
18 listopad 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński P. Kunowski 1 os. nadal
Sterniczka jamajska
Oxyura jamaicensis
18 listopad 2018 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski J. i K. Petka 1 m. nadal
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
18 listopad 2018 Wrocanka, pow. krośnieński W. Guzik 19 os.
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
17 listopad 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
D. Stasiowski
1 os. nadal
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
17 listopad 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
D. Stasiowski
6 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
17 listopad 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
D. Stasiowski
2 ad.
Sterniczka jamajska
Oxyura jamaicensis
17 listopad 2018 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 m. nadal
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
17 listopad 2018 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Uhla
Melanitta fusca
17 listopad 2018 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 2 f.
Ogorzałka
Aythya marila
17 listopad 2018 Jeziórko, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 os.
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
17 listopad 2018 Jezioro Tarnobrzeskie Ł. Cudziło 1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
17 listopad 2018 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski Ł. Cudziło 2 os.
Hełmiatka
Netta rufina
16 listopad 2018 Ulanów, pow. niżański Ł. Cudziło 2 os. (para)
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
12 listopad 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
12 listopad 2018 Sieniawa, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Droździk
Turdus iliacus
11 listopad 2018 Nisko P. Flis ~30 os.
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
11 listopad 2018 Wola Dalsza, pow. łańcucki M. i J. Dołęga 1 juv.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
10 listopad 2018 Myczkowce, pow. leski D. Stasiowski 5 os.
Perkoz rogaty
Podiceps auritus
10 listopad 2018 Jezioro Tarnobrzeskie A. Hudy
K. Ciepichał
1 os.
Hełmiatka
Netta rufina
10 listopad 2018 Jezioro Tarnobrzeskie A. Hudy
K. Ciepichał
1 m.
Sterniczka jamajska
Oxyura jamaicensis
10 listopad 2018 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras 1 m. nadal
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
10 listopad 2018 Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski S. Watras cn. 12 os.
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
10 listopad 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os. nadal
Droździk
Turdus iliacus
9 listopad 2018 Dębica R. Szczerbik 12 os.
Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
8 listopad 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński D. Stasiowski 1 os.
Ogorzałka
Aythya marila
8 listopad 2018 Przecław, pow. mielecki K. Krasoń 3 os. nadal
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
7 listopad 2018 Wola Dalsza, pow. łańcucki R. Dworak 1 os. nadal
Droździk
Turdus iliacus
7 listopad 2018 Stalowa Wola P. Flis cn. 13 os.
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
7 listopad 2018 Zalew lubliniecki R. Cymbała 2 ad.
Rzepołuch
Carduelis flavirostris
7 listopad 2018 Nowa Sarzyna, pow. leżajski G. Biały 2 os.
Droździk
Turdus iliacus
6 listopad 2018 Warzyce, pow. jasielski M. Skruch 4 os.
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
5 listopad 2018 Starzawa, pow. przemyski S. Watras 2 os. nadal
Ohar
Tadorna tadorna
5 listopad 2018 Starzawa, pow. przemyski S. Watras 1 os. nadal
Ogorzałka
Aythya marila
5 listopad 2018 Przecław, pow. mielecki K. Krasoń cn. 2 os.
Droździk
Turdus iliacus
5 listopad 2018 Rzeszów T. Mazurkiewicz 2 os.
Droździk
Turdus iliacus
5 listopad 2018 Stalowa Wola P. Flis 70-100 os.
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
4 listopad 2018 Starzawa, pow. przemyski P. Kunowski 2 os. nadal
Ohar
Tadorna tadorna
4 listopad 2018 Starzawa, pow. przemyski P. Kunowski 1 os. nadal
Siewka złota
Pluvialis apricaria
4 listopad 2018 Starzawa, pow. przemyski P. Kunowski ~500 os. nadal
Śnieguła
Plectrophenax nivalis
4 listopad 2018 Wróblik Szlachecki, pow. krośnieński W. Guzik
D. Stasiowski
4 os.
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
4 listopad 2018 Radymno, pow. jarosławski T. Wilk 2 os.
Droździk
Turdus iliacus
4 listopad 2018 Nisko P. Flis 2 os.
Droździk
Turdus iliacus
4 listopad 2018 Jasło D. Pszczoła cn. 9 os.
Orlica
Ichthyaetus ichthyaetus
3 listopad 2018 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
H. Kamecki
K. Paryś
P. Pasterski
M. Baran
1 imm. nadal
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
3 listopad 2018 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
H. Kamecki
K. Paryś
P. Pasterski
M. Baran
2 os. nadal
Ohar
Tadorna tadorna
3 listopad 2018 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
H. Kamecki
K. Paryś
P. Pasterski
M. Baran
1 os.
Siewka złota
Pluvialis apricaria
3 listopad 2018 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
H. Kamecki
K. Paryś
P. Pasterski
M. Baran
~650 os.
Siewnica
Pluvialis squatarola
3 listopad 2018 Starzawa, pow. przemyski T. Mazurkiewicz
H. Kamecki
K. Paryś
P. Pasterski
M. Baran
3 os. nadal
Droździk
Turdus iliacus
3 listopad 2018 Krosno W. Guzik 10 os.
Świergotek rdzawogardły
Anthus cervinus
3 listopad 2018 Krosno