Czynna ochrona rybitw rzecznych


W ostatnich latach na stawach w Ujeździe k/Jasła rybitwy rzeczne co roku podejmowały próby lęgów jednak w większości bez powodzenia. Większość stanowisk lęgowych rybitw rzecznych podlega bardzo silnej presji ze strony czynników naturalnych, drapieżników oraz człowieka. Ich miejsca lęgowe są nietrwałe, a zagrożenie utraty lęgu duże. Nawet niewielki deszcz, oraz coraz częstsze gwałtowne burze, powodują podniesienie się wody w zbiornikach i zalanie płytkich wysp, na których te ptaki się gnieżdżą.

W tym roku wspólnie z Zenkiem Niziołkiem podjęliśmy akcję czynnej ochrony rybitwy rzecznej na stawach w Ujeździe. W miesiącu lutym pilotażowo wykonaliśmy platformę lęgową wg. własnego projektu o wymiarach 100 x 120 cm. Platforma wykonana została na bazie europalety z obramowaniem ze sklejki wodoodpornej i siatki plastikowej, a wyporność zapewniło jej 16 cm styropianu. Wodowanie platformy na stawie nr 6 wykonaliśmy w m-cu marcu jeszcze przed przylotem rybitw z zimowisk. Początkowo platformę zajęły śmieszki broniąc tego miejsca przed innymi intruzami. Po przylocie rybitw przez krótki okres śmieszki oraz rybitwy przeganiały się wzajemnie. Po pewnym czasie śmieszki odpuściły i jedna para rybitw zajęła platformę przystępując do lęgu. Z trzech złożonych jaj początkiem lipca wykluło się dwoje młodych. Rodzicom udało się szczęśliwie wychować tę dwójkę, która uzyskawszy lotność jeszcze przez ok. 4 tygodnie przebywała na stawie nr 6. Młode były dokarmiane przez rodziców oraz uczyły się samodzielnie zdobywać pokarm przy okazji często odpoczywając na platformie. Jest to już drugi rok z kolei, gdzie na tym samym stawie udało się rybitwom rzecznym wyprowadzić udany lęg. W ubiegłym roku na opuszczonym starym gnieździe łabędzi niemych również odchowało się dwoje młodych.

Rybitwa rzeczna jest gatunkiem, który wymaga ochrony czynnej, nie tylko ze względu na brak naturalnych miejsc lęgowych, ale też ze względu na to, że pokonuje ona bardzo długie dystanse podczas swoich wędrówek, na zimowiska, które znajdują się w południowej Afryce. Długa wędrówka to dodatkowe zagrożenie, szczególnie dla młodych ptaków lecących na zimowiska pierwszy raz w życiu.

Kontynuując projekt w kolejnych latach postaramy się rozbudować kolonię rybitw rzecznych, tak aby więcej par miało możliwość odchowania młodych.   Rybitwa rzeczna jest silnie związana z miejscem wyklucia się i gniazdowania, około 65%  piskląt wraca na swoje rodzime lęgowiska więc żywimy nadzieję , że młode rybitwy ,które przyszły na świat na platformie lęgowej w Ujeździe powrócą na wiosnę przyszłego roku na stawy.

Krzysztof ParyśCopyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP