Kolejne udane lęgi szczudłaków


podkarpacka grupa otop

W kolejnym sezonie lęgowym, tj. w roku 2018 w tym samym składzie osobowym tj. Tymoteusz Mazurkiewicz, Piotr Pasterski, Krzysztof Paryś oraz Hubert Kamecki w którym doglądaliśmy rekordowe dla Polski ubiegłoroczne lęgi szczudłaków na Podkarpaciu w Powiecie Jarosławskim wypatrywaliśmy i wiązaliśmy spore nadzieje w kwestii ich upodobania do wyboru ubiegłorocznej miejscówki i po raz ponowny nie zawiedliśmy się. Kolejne wizyty w terenie wykazały, iż szczudłaki po raz powtórny wybrały te same zbiorniki na swoje miejsce odbycia tegorocznych lęgów, co biorąc pod uwagę, że miejsca lęgowe przez szczudłaki są zajmowane efemerycznie, samo w sobie stanowi już bardzo ciekawe i rzadkie zjawisko w skali Polski. Szczudłaki w 2018 roku przyleciały na podkarpackie lęgowisko nieco później niż w roku 2017, gdzie były stwierdzone już początkiem maja. Kontrola w dniu 02.06.2018 r. potwierdziła obecność 6 os. podzielonych na 3 pary, z których to 2 pary przystąpiły do wysiadywania jaj. Kontrola stanowiska w dniu 07.07.2018 r. pozwoliła ustalić, że pozostało 5 dorosłych szczudłaków w tym tylko jedna para wyprowadziła z sukcesem lęg w postaci 2 biegających pullusów. Druga wysiadująca wcześniej para prawdopodobnie lęg straciła i do powtórnego lęgu nie przystąpiła. Sukcesywne kontrole w tym kontrola w dniu 18.07.2018 r. wykazała, iż na stanowiskach pozostały dwie pary szczudłaków w tym jedna nadal opiekująca się swym przychówkiem w postaci wyrośniętych już 2 osobników juvenalnych.

Tym samym stanowisko w Powiecie Jarosławskim dołączyło do grona unikalnych stanowisk lęgowych szczudłaków na terenie Polski, gdzie gatunek ten rok po roku wybrał to samo miejsce na swoje lęgowisko z czego jesteśmy niezwykle szczęśliwi i z jeszcze większą nadzieją i troskliwością o to wyjątkowe miejsce, już wyczekujemy roku kolejnego.

Tymoteusz Mazurkiewicz
Lider Podkarpackiej Grupy OTOP

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP