Zmarł ŚP. Henryk Kurek


Dnia 2 maja 2019 r. odszedł od nas w wieku 81 lat Henryk Kurek - legenda, ikona podkarpackiej ornitologii, wielki znawca ptaków, pasjonat przyrody, człowiek o wielkim sercu i dużej wrażliwości. Pan Henryk doskonale znał się na ptakach - tych pospolitych i tych bardzo rzadkich, wiedział jak patrzeć, by widzieć, jak słuchać, by rozpoznać, miał słuch absolutny, świetnie naśladował głosy ptaków. Dla mnie nazwisko Kurek to zawsze będzie symbol. Pana Henryka poznałem zaledwie trzy lata temu, ale zachwycił mnie swoją otwartością, życzliwością i tak rzadkim w dzisiejszych czasach darem słuchania innych. Pomimo różnicy wieku traktował mnie po partnersku, wymagając abym zwracał się do niego ,,Heniu”.

W latach 60-tych to on odkrył dla Polski żołny, co było niebywałym osiągnięciem. Pan Henryk obserwował ptaki w całej Polsce, w tym nad Biebrzą, Narwią i w Puszczy Białowieskiej oprowadzając wycieczki zagraniczne. Korespondował z największymi ornitologami polskimi, w tym z prof. Janem Sokołowskim. Napisał szereg prac naukowych, w tym monografię żołny oraz podsumował swoje badania w artykule - "Populacja lęgowa żołny Merops Apiaster w Przemyślu - 48 lat obserwacji (1965-2012)".

Śmierć Pana Henryka to wielka strata dla przemyskiej, podkarpackiej i polskiej ornitologii. Jeszcze w październiku 2018 r. obserwowałem z nim ptaki na stawach w Starzawie, a w roku 2017 r. wspólnie obserwowaliśmy zapewne ostatnie kraski na Podkarpaciu. Leżąc w szpitalu z uśmiechem mówił ,,Idę do nieba...”. Bez wątpienia Panu Henrykowi ptaki będą towarzyszyć również w niebie, bo przecież Pan Bóg skrzydłami i piórami obdarował tylko anioły i ptaki, poskąpił tego daru ludziom i zapewne niebo pełne jest skrzydlatych istot … Dla mnie żołna zawsze będzie kojarzyć się z Panem Henrykiem- człowiekiem, który przez pół wieku badał jej zwyczaje...

Spoczywaj w Pokoju Heniu i mam nadzieję, że do zobaczenia...

Tadeusz Sobuś


Serdeczne kondolecje dla Rodziny od członków Podkarpackiej Grupy OTOP

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP