PTAKI PODKARPACIA (01.10.2016)


PUBLIKACJE WYDANE PRZEZ ZPK PRZEMYŚL ORAZ ARBORETUM BOLESTRASZYCE W LATACH 1991 - 2015

BADANIA NAD ORNITOFAUNĄ ZIEMII PRZEMYSKIEJ - TOM 1

BADANIA NAD ORNITOFAUNĄ ZIEMII PRZEMYSKIEJ - TOM 2

BADANIA NAD ORNITOFAUNĄ ZIEMII PRZEMYSKIEJ - TOM 3

BADANIA NAD ORNITOFAUNĄ ZIEMII PRZEMYSKIEJ - TOM 4

BADANIA NAD ORNITOFAUNĄ ZIEMII PRZEMYSKIEJ - TOM 5

BADANIA NAD ORNITOFAUNĄ ZIEMII PRZEMYSKIEJ - TOM 6

PTAKI POLSKICH KARPAT WSCHODNICH I PODKARPACIA - TOM 1

PTAKI POLSKICH KARPAT WSCHODNICH I PODKARPACIA - TOM 2

PTAKI PODKARPACIA - TOM 9

PTAKI PODKARPACIA - TOM 10

PTAKI PODKARPACIA - TOM 11

PTAKI PODKARPACIA - TOM 12

PTAKI PODKARPACIA - TOM 13

PTAKI PODKARPACIA - TOM 14

PTAKI PODKARPACIA - TOM 15

ROZMIESZCZENIE I LICZEBNOŚĆ PTAKÓW LĘGOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PRZEMYSKIM- JÓZEF HORDOWSKI

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska
Kategoria Występowanie na Podkarpaciu Status
L-lęgowy
Z-zimujący
P-przelotny
A-zalatujący
Źródło
1. Cygnus olor łabędź niemy A X L, Z, P APLM
2. Cygnus columbianus łabędź czarnodzioby A X P PP
3. Cygnus cygnus łabędź krzykliwy A X Z, P PK
4. Anser fabalis gęś zbożowa A X Z, P PK
5. Anser brachyrhynchus gęś krótkodzioba A ?
6. Anser albifrons gęś białoczelna A X Z, P PK
7. Anser erythropus gęś mała A X Z, P KF
8. Anser anser gęgawa A X L, P APLM
9. Anser rossii śnieżyca mała A -
10. Branta canadensis bernikla kanadyjska C ?
11. Branta leucopsis bernikla białolica A X A PP
12. Branta bernicla bernikla obrożna A ?
13. Branta ruficollis bernikla rdzawoszyja A X A BW/KF
14. Alopochen aegyptiaca gęsiówka egipska C ?
15. Tadorna ferruginea kazarka rdzawa A X A PP
16. Tadorna tadorna ohar A X A PK
17. Aix galericulata mandarynka C X A PK
18. Anas penelope świstun A X P, Z PP
19. Anas americana świstun amerykański A -
20. Anas strepera krakwa A X L, P APLM
21. Anas crecca cyraneczka A X L, Z, P APLM
22. Anas carolinensis cyraneczka karolińska A -
23. Anas platyrhynchos krzyżówka A X L, Z, P APLM
24. Anas acuta rożeniec A X L, Z, P APLM/AP
25. Anas querquedula cyranka A X L, Z, P APLM
26. Anas discors cyranka modroskrzydła A X A AP
27. Anas clypeata płaskonos A X L, Z, P APLM
28. Netta rufina hełmiatka A X P APLM
29. Aythya ferina głowienka A X L, Z, P APLM
30. Aythya collaris czerniczka A -
31. Aythya nyroca podgorzałka A X L, Z, P APLM/AP
32. Aythya fuligula czernica A X L, Z, P APLM
33. Aythya affinis ogorzałka mała A -
34. Aythya marila ogorzałka A X Z, P PK
35. Somateria mollissima edredon A X A PP
36. Somateria spectabilis turkan A -
37. Polysticta stelleri birginiak A -
38. Histrionicus histrionicus kamieniuszka A -
39. Clangula hyemalis lodówka A X A PP
40. Melanitta nigra markaczka A X A PP
41. Melanitta americana markaczka amerykańska A -
42. Melanitta fusca uhla A X A PK
43. Melanitta deglandi uhla garbonosa A
44. Bucephala clangula gągoł A X L, Z, P APLM
45. Mergellus albellus bielaczek A X Z, P PP
46. Mergus serrator szlachar A X Z, P PK
47. Mergus merganser nurogęś A X L, Z, P APLM
48. Oxyura leucocephala sterniczka A X A PP/AP
49. Oxyura jamaicensis sterniczka jamajska C X A W
50. Bonasa bonasia jarząbek A X L, Z APLM
51. Lagopus lagopus pardwa mszarna B -
52. Tetrao tetrix cietrzew A X L, Z APLM
53. Tetrao urogallus głuszec A X L, reintrodukcja
54. Perdix perdix kuropatwa A X L, Z APLM
55. Coturnix coturnix przepiórka A X L, P APLM
56. Phasianus colchicus bażant C X L, Z APLM
57. Gavia stellata nur rdzawoszyi A X A PP
58. Gavia arctica nur czarnoszyi A X Z, P PK
59. Gavia immer lodowiec A -
60. Gavia adamsii nur białodzioby A -
61. Podilymbus podiceps perkoz grubodzioby A -
62. Tachybaptus ruficollis perkozek A X L, Z, P APLM
63. Podiceps cristatus perkoz dwuczuby A X L, Z, P APLM
64. Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi A X L, Z, P APLM
65. Podiceps auritus perkoz rogaty A X P APLM
66. Podiceps nigricollis zausznik A X L, Z, P APLM
67. Fulmarus glacialis fulmar A -
68. Calonectris diomedea burzyk żółtodzioby A -
69. Puffinus griseus burzyk szary A -
70. Puffinus puffinus burzyk północny A -
71. Puffinus mauretanicus burzyk balearski A -
72. Oceanites oceanicus oceannik żółtopłetwy A -
73. Hydrobates pelagicus nawałnik burzowy A -
74. Oceanodroma leucorhoa nawałnik duży A -
75. Morus bassanus głuptak A -
76. Phalacrocorax carbo kormoran A X L, Z, P APLM
77. Phalacrocorax aristotelis kormoran czubaty A -
78. Phalacrocorax pygmeus kormoran mały A X A BW/KF
79. Pelecanus onocrotalus pelikan różowy A X A PP/KF
80. Pelecanus crispus pelikan kędzierzawy A -
81. Botaurus stellaris bąk A X L, Z APLM
82. Ixobrychus minutus bączek A X L, P APLM
83. Nycticorax nycticorax ślepowron A X L, P APLM
84. Ardeola ralloide czapla modronosa A X A PP/KF
85. Bubulcus ibis czapla złotawa A -
86. Egretta garzetta czapla nadobna A X P PP
87. Egretta alba czapla biała A X Z, P PP
88. Ardea cinerea czapla siwa A X L, Z, P APLM
89. Ardea purpurea czapla purpurowa A X P APLM
90. Ciconia nigra bocian czarny A X L, P APLM
91. Ciconia ciconia bocian biały A X L, P APLM
92. Plegadis falcinellus ibis kasztanowaty A X A PP/AP
93. Platalea leucorodia warzęcha A X A PP/KF
94. Phoenicopterus roseus flaming różowy A X A AP
95. Pernis apivorus trzmielojad A X L, P APLM
96. Elanus caeruleus kaniuk A -
97. Milvus migrans kania czarna A X L, P APLM
98. Milvus milvus kania ruda A X P APLM
99. Haliaeetus leucoryphus bielik wschodni B -
100. Haliaeetus albicilla bielik A X L, Z, P APLM
101. Gypaetus barbatus orłosęp B -
102. Neophron percnopterus ścierwnik A X A AP
103. Gyps fulvus sęp płowy A X A BW/KF
104. Aegypius monachus sęp kasztanowaty A -
105. Circaetus gallicus gadożer A X L, P APLM/KF
106. Circus aeruginosus błotniak stawowy A X L, P APLM/
107. Circus cyaneus błotniak zbożowy A X Z, P APLM/
108. Circus macrourus błotniak stepowy A X P PK/KF
109. Circus pygargus błotniak łąkowy A X L, P APLM
110. Accipiter gentilis jastrząb A X L, Z APLM
111. Accipiter nisus krogulec A X L, Z APLM
112. Accipiter brevipes krogulec krótkonogi A X A AP
113. Buteo buteo myszołów A X L, Z, P APLM
114. Buteo rufinus kurhannik A X P PK/AP
115. Buteo lagopus myszołów włochaty A X Z, P PP
116. Aquila pomarina orlik krzykliwy A X L, P APLM
117. Aquila clanga orlik grubodzioby A X P APLM/AP
118. Aquila nipalensis orzeł stepowy A -
119. Aquila heliaca orzeł cesarski A X A BW/KF
120. Aquila chrysaetos orzeł przedni A X L, Z, P APLM
121. Aquila pennata orzełek A X L, P APLM/KF
122. Pandion haliaetus rybołów A X P PP
123. Falco naumanni pustułeczka A X L, A AP
124. Falco tinnunculus pustułka A X L, Z, P APLM
125. Falco vespertinus kobczyk A X P PK
126. Falco columbarius drzemlik A X Z, P PK
127. Falco subbuteo kobuz A X P APLM
128. Falco eleonorae sokół skalny A -
129. Falco cherrug raróg A X A PP/KF
130. Falco rusticolus białozór A -
131. Falco peregrinus sokół wędrowny A X Z, P AP
132. Rallus aquaticus wodnik A X L, Z, P APLM
133. Porzana porzana kropiatka A X L, P APLM
134. Porzana parva zielonka A X L, P APLM
135. Porzana pusilla karliczka A -
136. Crex crex derkacz A X L, P APLM
137. Gallinula chloropus kokoszka A X L, Z, P APLM
138. Fulica atra łyska A X L, Z, P APLM
139. Grus grus żuraw A X L, P APLM
140. Grus virgo żuraw stepowy B -
141. Tetrax tetrax strepet A -
142. Chlamydotis macqueenii hubara arabska A -
143. Otis tarda drop A -
144. Haematopus ostralegus ostrygojad A X L, P APLM
145. Himantopus himantopus szczudłak A X L, P MTO
146. Recurvirostra avosetta szablodziób A X L, P MTO
147. Burhinus oedicnemus kulon A X A AP
148. Glareola pratincola żwirowiec łąkowy A -
149. Glareola nordmanni żwirowiec stepowy A X A KF
150. Charadrius dubius sieweczka rzeczna A X L, P APLM
151. Charadrius hiaticula sieweczka obrożna A X L, P APLM
152. Charadrius alexandrinus sieweczka morska A -
153. Charadrius mongolus sieweczka mongolska A -
154. Charadrius leschenaultii sieweczka pustynna A -
155. Charadrius morinellus mornel A X P PK/KF
156. Pluvialis dominica siewka szara A -
157. Pluvialis fulva siewka złotawa A -
158. Pluvialis apricaria siewka złota A X P PK
159. Pluvialis squatarola siewnica A X P PP
160. Vanellus gregarius czajka towarzyska A X A KF
161. Vanellus leucurus czajka stepowa A -
162. Vanellus vanellus czajka A X L, Z, P APLM
163. Calidris tenuirostris biegus wielki A -
164. Calidris canutus biegus rdzawy A X P PP
165. Calidris alba piaskowiec A X P PP
166. Calidris pusilla biegus tundrowy A -
167. Calidris minuta biegus malutki A X P PP
168. Calidris temminckii biegus mały A X P PK
169. Calidris minutilla biegus karłowaty A -
170. Calidris fuscicollis biegus białorzytny A -
171. Calidris bairdii biegus długoskrzydły A -
172. Calidris melantos biegus arktyczny A X A BW/KF
173. Calidris ferruginea biegus krzywodzioby A X P PP
174. Calidris maritima biegus morski A -
175. Calidris alpina biegus zmienny A X P PP
176. Limicola falcinellus biegus płaskodzioby A X P PP
177. Tryngites subruficollis biegus płowy A -
178. Philomachus pugnax batalion A X P PP
179. Lymnocryptes minimus bekasik A X Z, P PK
180. Gallinago gallinago kszyk A X L, Z, P APLM
181. Gallinago media dubelt A X P PK
182. Limnodromus scolopaceus szlamiec długodzioby A -
183. Scolopax rusticola słonka A X L, P APLM
184. Limosa limosa rycyk A X L, P APLM
185. Limosa lapponica szlamnik A X P PP
186. Numenius phaeopus kulik mniejszy A X P PK
187. Numenius tenuirostris kulik cienkodzioby A X A KF
188. Numenius arquata kulik wielki A X P PP
189. Tringa erythropus brodziec śniady A X P PP
190. Tringa totanus krwawodziób A X L, Z, P APLM
191. Tringa stagnatilis brodziec pławny A X L, P PP/KF
192. Tringa nebularia kwokacz A X P PK
193. Tringa melanoleuca brodziec piegowaty A -
194. Tringa flavipes brodziec żółtonogi A -
195. Tringa ochropus samotnik A X L, Z APLM
196. Tringa glareola łęczak A X P PK
197. Xenus cinereus terekia A X A KF
198. Actitis hypoleucos brodziec piskliwy A X L, Z, P APLM
199. Actitis macularius brodziec plamisty A -
200. Arenaria interpres kamusznik A X P PK
201. Phalaropus lobatus płatkonóg szydłodzioby A X P PK
202. Phalaropus fulicarius płatkonóg płaskodzioby A -
203. Stercorarius pomarinus wydrzyk tęposterny A -
204. Stercorarius parasiticus wydrzyk ostrosterny A X P PK
205. Stercorarius longicaudus wydrzyk długosterny A -
206. Stercorarius skua wydrzyk wielki A X A AP
207. Pagophila eburnea mewa modrodzioba A -
208. Xema sabini mewa obrożna A X A PP/KF
209. Rissa tridactyla mewa trójpalczasta A X A PP/AP
210. Rhodostethia rosea mewa różowa A -
211. Hydrocoloeus minutus mewa mała A X P, Z APLM
212. Larus genei mewa cienkodzioba A X A W
213. Larus ridibundus śmieszka A X L, Z, P APLM
214. Larus atricilla mewa karaibska A -
215. Larus pipixcan mewa preriowa A -
216. Larus melanocephalus mewa czarnogłowa A X L, P W
217. Larus ichthyaetus orlica A X A PP/KF
218. Larus canus mewa siwa A X L, P, Z APLM
219. Larus delawarensis mewa delawarska A -
220. Larus fuscus mewa żółtonoga A X P PP
221. Larus argentatus mewa srebrzysta A X L, Z, P APLM, OPwP
222. Larus michahellis mewa romańska A X P PP
223. Larus cachinnans mewa białogłowa A X L, Z, P APLM
224. Larus hyperboreus mewa blada A -
225. Larus glaucoides mewa polarna A -
226. Larus marinus mewa siodłata A X P PP
227. Gelochelidon nilotica rybitwa krótkodzioba A -
228. Hydroprogne caspia rybitwa wielkodzioba A X A PP
229. Sterna sandvicensis rybitwa czubata A -
230. Sterna dougallii rybitwa różowa A -
231. Sterna hirundo rybitwa rzeczna A X L, P APLM
232. Sterna paradisaea rybitwa popielata A X A PP/AP
233. Sternula albifrons rybitwa białoczelna A X L, P APLM
234. Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa A X L, P APLM
235. Chlidonias niger rybitwa czarna A X L, P APLM
236. Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła A X L, P APLM
237. Uria aalge nurzyk A -
238. Uria lomvia nurzyk polarny A -
239. Alca torda alka A -
240. Cepphus grylle nurnik A -
241. Alle alle alczyk A -
242. Fratercula arctica maskonur A -
243. Syrrhaptes paradoxus pustynnik A X A AP
244. Columba livia forma urbana gołąb miejski C X L, Z APLM
245. Columba oenas siniak A X L, Z, P APLM
246. Columba palumbus grzywacz A X L, P APLM
247. Streptopelia decaocto sierpówka A X L, Z APLM
248. Streptopelia turtur turkawka A X L, P APLM
249. Streptopelia orientalis turkawka wschodnia A -
250. Clamator glandarius kukułka czubata A -
251. Cuculus canorus kukułka A X L, P APLM
252. Tyto alba płomykówka A X L, Z APLM
253. Otus scops syczek A X A AP
254. Bubo bubo puchacz A X L, Z, P APLM, OPwP
255. Bubo scandiacus sowa śnieżna A X A AP
256. Surnia ulula sowa jarzębata A X A BW/KF
257. Glaucidium passerinum sóweczka A X L, Z PP
258. Athene noctua pójdźka A X L, Z APLM
259. Strix aluco puszczyk A X L, Z APLM
260. Strix uralensis puszczyk uralski A X L, Z APLM
261. Strix nebulosa puszczyk mszarny A X A MTO/AP
262. Asio otus uszatka A X L, Z, P APLM
263. Asio flammeus uszatka błotna A X Z, P APLM
264. Aegolius funereus włochatka A X L, Z, P APLM
265. Caprimulgus europaeus lelek A X L, P APLM
266. Tachymarptis melba jerzyk alpejski A X A AP
267. Apus pallidus jerzyk blady A -
268. Apus apus jerzyk A X L, P APLM
269. Alcedo atthis zimorodek A X L, Z, P APLM
270. Ceryle rudis rybaczek srokaty B -
271. Merops apiaster żołna A X L, P APLM
272. Coracias garrulus kraska A X L, P APLM/AP
273. Upupa epops dudek A X L, P APLM
274. Jynx torquilla krętogłów A X L, P APLM
275. Picus canus dzięcioł zielonosiwy A X L, Z APLM
276. Picus viridis dzięcioł zielony A X L, Z APLM
277. Dryocopus martius dzięcioł czarny A X L, Z APLM
278. Dendrocopos major dzięcioł duży A X L, Z APLM
279. Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi A X L, Z APLM
280. Dendrocopos medius dzięcioł średni A X L, Z APLM
281. Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety A X L, Z APLM
282. Dendrocopos minor dzięciołek A X L, Z APLM
283. Picoides tridactylus dzięcioł trójpalczasty A X L, Z APLM
284. Melanocorypha calandra kalandra szara B -
285. Melanocorypha leucoptera kalandra białoskrzydła A X A AP
286. Melanocorypha yeltoniensis kalandra czarna A X A AP
287. Calandrella brachydactyla skowrończyk krótkopalcowy A X A MTO/KF
288. Galerida cristata dzierlatka A X L, Z APLM
289. Lullula arborea lerka A X L, Z, P APLM
290. Alauda arvensis skowronek A X L, Z, P APLM
291. Eremophila alpestris górniczek A X P PK
292. Riparia riparia brzegówka A X L, P APLM
293. Hirundo rustica dymówka A X L, P APLM
294. Cecropis daurica jaskółka rudawa A X A AP
295. Delichon urbicum oknówka A X L, P APLM
296. Anthus richardi świergotek szponiasty A X A AP
297. Anthus campestris świergotek polny A X L, P APLM
298. Anthus hodgsoni świergotek tajgowy A -
299. Anthus trivialis świergotek drzewny A X L, P APLM
300. Anthus gustavi świergotek tundrowy A -
301. Anthus pratensis świergotek łąkowy A X L, P APLM
302. Anthus cervinus świergotek rdzawogardły A X P PK
303. Anthus spinoletta siwerniak A X L, P APLM
304. Anthus petrosus świergotek nadmorski A -
305. Motacilla flava pliszka żółta A X L, P APLM
306. Motacilla citreola pliszka cytrynowa A X L, A AP
307. Motacilla cinerea pliszka górska A X L, Z, P APLM
308. Motacilla alba pliszka siwa A X L, Z, P APLM
309. Bombycilla garrulus jemiołuszka A X Z, P PK
310. Cinclus cinclus pluszcz A X L, Z, P APLM
311. Troglodytes troglodytes strzyżyk A X L, Z, P APLM
312. Prunella modularis pokrzywnica A X L, Z, P APLM
313. Prunella montanella płochacz syberyjski A -
314. Prunella collaris płochacz halny A X L, P APLM
315. Erithacus rubecula rudzik A X L, Z, P APLM
316. Luscinia sibilans słowik syberyjski A -
317. Luscinia luscinia słowik szary A X L, P APLM
318. Luscinia megarhynchos słowik rdzawy A X L, P APLM
319. Luscinia svecica podróżniczek A X L, P APLM
320. Tarsiger cyanurus modraczek A -
321. Phoenicurus ochruros kopciuszek A X L, Z, P APLM
322. Phoenicurus phoenicurus pleszka A X L, P APLM
323. Saxicola rubetra pokląskwa A X L, P APLM
324. Saxicola rubicola kląskawka A X L, P APLM
325. Saxicola maurus kląskawka syberyjska A -
326. Oenanthe isabellina białorzytka płowa A X A W
327. Oenanthe oenanthe białorzytka A X L, P APLM
328. Oenanthe pleschanka białorzytka pstra A -
329. Oenanthe hispanica białorzytka rdzawa A -
330. Oenanthe deserti białorzytka pustynna A -
331. Monticola saxatilis nagórnik A X L, P OPwP/AP
332. Zoothera dauma drozdoń pstry A -
333. Zoothera sibirica drozdoń ciemny A -
334. Turdus torquatus drozd obrożny A X L, P APLM
335. Turdus merula kos A X L, Z, P APLM
336. Turdus obscurus drozd oliwkowy A -
337. Turdus naumanni drozd rdzawy A -
338. Turdus eunomus drozd rdzawoskrzydły A -
339. Turdus ruficollis drozd rdzawogardły A -
340. Turdus atrogularis drozd czarnogardły A -
341. Turdus pilaris kwiczoł A X L, Z, P APLM
342. Turdus philomelos śpiewak A X L, P APLM
343. Turdus iliacus droździk A X L, P APLM
344. Turdus viscivorus paszkot A X L, Z, P APLM
345. Locustella certhiola świerszczak melodyjny A -
346. Locustella naevia świerszczak A X L, P APLM
347. Locustella fluviatilis strumieniówka A X L, P APLM
348. Locustella luscinioides brzęczka A X L, P APLM
349. Acrocephalus melanopogon tamaryszka A -
350. Acrocephalus paludicola wodniczka A ?
351. Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka A X L, P APLM
352. Acrocephalus agricola trzcinniczek kaspijski A -
353. Acrocephalus dumetorum zaroślówka A X A BW/KF
354. Acrocephalus palustris łozówka A X L, P APLM
355. Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek A X L, P APLM
356. Acrocephalus arundinaceus trzciniak A X L, P APLM
357. Hippolais caligata zaganiacz mały A -
358. Hippolais icterina zaganiacz A X L, P APLM
359. Hippolais polyglotta zaganiacz szczebiotliwy A -
360. Sylvia cantillans pokrzewka wąsata A -
361. Sylvia melanocephala pokrzewka aksamitna A -
362. Sylvia nisoria jarzębatka A X L, P APLM
363. Sylvia curruca piegża A X L, P APLM
364. Sylvia communis cierniówka A X L, P APLM
365. Sylvia borin gajówka A X L, P APLM
366. Sylvia atricapilla kapturka A X L, Z, P APLM
367. Phylloscopus trochiloides wójcik A X P APLM/KF
368. Phylloscopus borealis świstunka północna A -
369. Phylloscopus proregulus świstunka złotawa A X A W
370. Phylloscopus inornatus świstunka żółtawa A X A AP
371. Phylloscopus humei świstunka ałtajska A -
372. Phylloscopus schwarzi świstunka grubodzioba A -
373. Phylloscopus fuscatus świstunka brunatna A -
374. Phylloscopus bonelli świstunka górska A X A AP
375. Phylloscopus sibilatrix świstunka leśna A X L, P APLM
376. Phylloscopus collybita pierwiosnek A X L, P APLM
377. Phylloscopus ibericus świstunka iberyjska A -
378. Phylloscopus trochilus piecuszek A X L, P APLM
379. Regulus regulus mysikrólik A X L, Z, P APLM
380. Regulus ignicapilla zniczek A X L, Z, P APLM
381. Muscicapa striata muchołówka szara A X L, P APLM
382. Ficedula parva muchołówka mała A X L, P APLM
383. Ficedula albicollis muchołówka białoszyja A X L, P APLM
384. Ficedula hypoleuca muchołówka żałobna A X L, P APLM
385. Panurus biarmicus wąsatka A X L, Z, P APLM
386. Aegithalos caudatus raniuszek A X L, Z, P APLM
387. Poecile palustris sikora uboga A X L, Z APLM
388. Poecile montanus czarnogłówka A X L, Z, P APLM
389. Periparus ater sosnówka A X L, Z APLM
390. Lophophanes cristatus czubatka A X L, Z APLM
391. Parus major bogatka A X L, Z, P APLM
392. Cyanistes caeruleus modraszka A X L, Z, P APLM
393. Cyanistes cyanus sikora lazurowa A X A AP
394. Sitta europaea kowalik A X L, Z APLM
395. Tichodroma muraria pomurnik A X A AP
396. Certhia familiaris pełzacz leśny A X L, Z APLM
397. Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy A X L, Z APLM
398. Remiz pendulinus remiz A X L, P APLM
399. Oriolus oriolus wilga A X L, P APLM
400. Lanius isabellinus dzierzba pustynna A X A AP
401. Lanius collurio gąsiorek A X L, P APLM
402. Lanius minor dzierzba czarnoczelna A X L, P APLM/KF
403. Lanius excubitor srokosz A X L, Z, P APLM/KF
404. Lanius senator dzierzba rudogłowa A X P APLM/KF
405. Garrulus glandarius sójka A X L, Z, P APLM
406. Perisoreus infaustus sójka syberyjska A -
407. Pica pica sroka A X L, Z APLM
408. Nucifraga caryocatactes orzechówka A X L, Z APLM
409. Pyrrhocorax graculus wieszczek A -
410. Corvus monedula kawka A X L, Z, P APLM
411. Corvus frugilegus gawron A X L, Z, P APLM
412. Corvus corone czarnowron A ?
413. Corvus cornix wrona siwa A X L, Z, P APLM
414. Corvus corax kruk A X L, Z, P APLM
415. Sturnus vulgaris szpak A X L, Z, P APLM
416. Sturnus roseus pasterz A X A AP
417. Passer domesticus wróbel A X L, Z APLM
418. Passer montanus mazurek A X L, Z APLM
419. Petronia petronia wróbel skalny B -
420. Montifringilla nivalis śnieżka B -
4201. Vireo olivaceus wireonek czerwonooki A -
422. Fringilla coelebs zięba A X L, Z, P APLM
423. Fringilla montifringilla jer A X Z, P PK
424. Serinus serinus kulczyk A X L, Z, P APLM
425. Serinus citrinella osetnik A -
426. Carduelis chloris dzwoniec A X L, Z, P APLM
427. Carduelis carduelis szczygieł A X L, Z, P APLM
428. Carduelis spinus czyż A X L, Z, P APLM
429. Carduelis cannabina makolągwa A X L, Z, P APLM
430. Carduelis flavirostris rzepołuch A X Z, P PK
431. Carduelis flammea czeczotka A X Z, P APLM
432. Carduelis hornemanni czeczotka tundrowa A X A KF
433. Loxia leucoptera krzyżodziób modrzewiowy A -
434. Loxia curvirostra krzyżodziób świerkowy A X L, P APLM
435. Loxia pytyopsittacus krzyżodziób sosnowy A -
436. Carpodacus erythrinus dziwonia A X L, P APLM
437. Pinicola enucleator łuskowiec A X A AP
438. Pyrrhula pyrrhula gil A X L, Z APLM
439. Coccothraustes coccothraustes grubodziób A X L, Z, P APLM
440. Junco hyemalis junko A -
441. Calcarius lapponicus poświerka A X A AP
442. Plectrophenax nivalis śnieguła A X Z, P PK
443. Emberiza leucocephalos trznadel białogłowy A -
444. Emberiza citrinella trznadel A X L, Z, P APLM
445. Emberiza cirlus cierlik A -
446. Emberiza cia głuszek A -
447. Emberiza hortulana ortolan A X L, P APLM
448. Emberiza rustica trznadel czubaty A -
449. Emberiza pusilla trznadelek A X A W
450. Emberiza aureola trznadel złotawy A -
451. Emberiza schoeniclus potrzos A X L, Z, P APLM
452. Emberiza melanocephala trznadel czarnogłowy A -
453. Emberiza calandra potrzeszcz A X L, Z, P APLM


Oraz:
-gatunki zbiegłe z niewoli oprócz kanarka (Serinus canaria), papużki falistej (Melopsittacus undulatus) i nimfy (Nymphicu hollandicus)
-mieszańce międzygatunkowe, oprócz mieszańców krzyżówki (Anas platyrchynhos) z drobiem hodowlanym
-inne gatunki nie uwzględnione w powyższej tabeli

Kategorie wg klasyfikacji AERC:

A - gatunki obserwowane w stanie dzikim przynajmniej raz od 01.01.1951 (pojaw naturalny)
B - gatunki obserwowane w stanie dzikim w latach 1801-1950 (pojaw naturalny, status dawny)
C - gatunki introdukowane przez człowieka rozmyślnie bądź przypadkowo, które utworzyły samodzielnie utrzymujące się populacje (pojaw wtórnie naturalny)
D - gatunki co do których istnieją wątpliwości, czy kiedykolwiek pojawiały się w sposób naturalny (pochodzenie niepewne)
E - gatunki pochodzące z niewoli, a także zawleczone lub introdukowane, które nie utworzyły samodzielnie utrzymujących się populacji (pojaw nienaturalny)

Do awifauny krajowej zalicza się gatunki kategorii A, B i C (gatunki kategorii D i E - vide aneks).

Objaśnienia:

kolor czerwony - gatunki komisyjne
kolor pomarańczowy - podgatunki komisyjne
kolor zielony - gatunki rzadkie lub nieliczne spoza listy KF
X - gatunek stwierdzono
- gatunku nie stwierdzono
? brak informacji na temat stwierdzeń

Źródło:

APLM - Atlas Ptaków Lęgowych Małopolski
OPwP - Ostoje Ptaków w Polsce OTOP
PK - portal internetowy Ptaki Karpat
PP - Ptaki Podkarpacia 2012
MTO - prezentacja rzadkości na zjeździe MTO 2014
BW - portal birdwatching.pl
BNOZP - Badania Nad Ornitofauną Ziemi Przemyskiej
PPT - Ptaki Polski (L. Tomiałojć)
AP - Awifauna Polski (L. Tomiałojć, T. Stawarczyk)
KF - raporty Komisji Faunistycznej
W - obserwacje własne PGL OTOP

Opracowali: Tymoteusz Mazurkiewicz, Wojtek Guzik

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP